Mavi Doğa Yeşil Sarı Ekonomik Güvenli
ANA SAYFA KURUMSAL ABONELİK İÇ TESİSAT DOĞAL GAZ İLETİŞİM
KURUMSAL
SelÇukGAZ Hakkında
Bilgi Toplumu Hizmetleri
Kişisel Verilerin Korunması
Sözleşmeler
Organizasyon Şeması
Kurumsal Çalışma İlkelerimiz
Doğal Gaza Kavuşma Gerçeği
Sosyal Sorumluluk
SelÇukGAZ ve ÇEVRE
İnsan Kaynakları
Tanıtım Faaliyetlerimiz
Fotoğraf Galerisi
Basında SelÇukGAZ
Bilgi Edinme
Linkler
Belgeler
Kurumsal Dökümanlar
Gizlilik Sözleşmesi
İletişim
2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi
8/20/2013

22.11.2007 tarih, DAG/1383-6/167 sayılı kurul kararı ile Seydişehir ve Çumra olarak anılan lisans bölgesinde yetkilendirilen ve Seydişehir ve Çumra Belediyelerinin hissedarlığında; kamu hizmeti vermekte olan şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.08.2013 tarihinde gerçekleştirildi.

 

Olağan Genel Kurul Toplantısı’na Seydişehir Belediyesini temsilen Sn.Abdulkadir ÇAT, Sn.Göksel MADEN; Çumra Belediyesini temsilen Sn.Yusuf ERDEM ile Sn.Duran ÇEKİRDEK ve SelÇukGAZ’ı temsilen Sn.Murat ALBAYRAK, Sn.İlker ARSLANARGUN, Sn.Mustafa ÖZTÜRK, Sn.Yılmaz KOLSAN, Sn.Hüseyin YILMAZ, Sn.Mustafa SEVİNÇ ve Sn.Samet KILIÇ katıldı.

 

30.06.2013 tarihi itibarîyle lisans bölgemiz genelinde imalâtı tamamlanarak, doğal gaz arzı sağlanan polietilen dağıtım hattı metrajımız 152.212,85 metredir. 14.869 adet proje onayı, 15.213 adet proje ve tesisat kontrol işlemi ile; 13.436 BBS; bağımsız bölüm sayısı bağlantı işlemi ve 6.739 adet sayaç karşılığında; 6.439 adet aktif doğal gaz kullanan abone bulunmaktadır. Aktif doğal gaz kullanan abone sayısına paralel olarak ilk günden bugüne; 63.638.156 Sm³ tüketim gerçekleştirilmiştir.

 

2013 yılı için; 9.550.000 Sm3/Yıl abone satışı, 17.177.000 Sm³/Yıl serbest tüketici satışı ve 15.000.000 Sm3/Yıl taşıma hizmeti ile; 41.727.000 Sm3/Yıl doğal gaz tüketim miktarı öngörülmektedir.

 

Binalara yapılan servis kutusu montajları dikkate alındığında ise 1 adet S2300Y tipi servis kutusunun 2,76 aboneye hizmet verdiği görülmektedir. Halîhazırda S2300Y tipi servis kutusu montajı yapılmış 2.278 adet binadaki abone potansiyelimiz 9.921 olmasına karşın, doğal gaz kullanan abone sayımız 4.489 adettir. 

 

Doğal gaz dağıtım lisans bölgesi genelinde; Seydişehir Belediye Başkanlığının 17.01.2008 tarih, 2008.A.01 revizyon numaralı ve Çumra Belediye Başkanlığının, 16.01.2008 tarih, 2008.A.02 revizyon numaralı doğal gaz dağıtım projesi çalışma sistematiği protokolü hükümlerine uygun olarak; yatırım ve işletme faaliyetleri müşterek çalışma disiplini ile sürdürülmektedir.

 

Yatırım programları, doğal gaz kullanım talebinde bulunan vatandaşlarımız ile şehrimizdeki diğer alt yapı çalışmalarındaki koordinasyon ve iş birlikteliğinin verimliliği dikkate alınarak planlanmaktadır. Bu vesile ile, kesinleşen ve müşterek çalışma disiplini içerisinde başlatılacak olan doğal gaz alt yapı yatırım programlarına ek olarak; onay tarihinden sonra gelen doğal gaz kullanım talepleri, bir sonraki dönem çalışma programında değerlendirilmek üzere saklı tutulmaktadır.

 

Alt ve üst yapı çalışmalarının programlanması amacı ile; imarsız, imar uygulamasının yapılmadığı ve/veya parselasyonu tamamlanmamış alanlar, kentsel dönüşüm projeleri, heyelan bölgeleri ve yol kırmızı kodları belirsiz güzergâhlar projelendirilememektedir.

 

Bu bölgeler hakkında; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 41987-15.07.20011 tarih, B.62.0.DPD.12-120.01-2330 sayılı yazısı ile bildirilen, 05.07.2011 tarih, 3303-4 sayılı kurul kararı kapsamında inceleme ve değerlendirme yapılmakta olup; Seydişehir Belediye Başkanlığının 27.06.2013 tarih, M.42.6.SEY.011-313.02-1559 sayılı ve Çumra Belediye Başkanlığının 27.06.2013 tarih, M.42.ÇUM.10.811.01.04.117-1721 sayılı dağıtımlı yazıları ile; konunun tafsilâtına ilişkin bilgi ve belgeler bildirilmiştir.

 

Şirketimiz genelinde, 16.07.2009 tarihinden bu yana TS EN ISO 9001:2008, OHSAS 18001 ve TS EN ISO 14001:2004 Entegre Yönetim Sistemleri etkin bir şekilde uygulanmaktadır. Kalite politikamız bağlamında doğal gaz dağıtım faaliyetlerinde; kalite yönetim sistemi şartlarına uyarak tüm personelimizin katılımıyla sistemin etkinliğini sürekli iyileştirmek ve sorunsuz hizmet anlayışını ileri teknoloji ile birleştirerek Seydişehir ve Çumra halkına güven, konfor ve tasarruf sunmak çevrecilik bilincine katkıda bulunmak, yasal şartlar çerçevesinde müşteri memnuniyetini sağlamak en önemli amacımızdır. Tamamı 20.07.2009 kayıt tarihli, 4615 sertifika numaralı ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri, 60576 sertifika numaralı ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemleri ve 80633 sertifika numaralı OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri belgeleri ile devam etmektedir.

 

Personelimizin yeterliliğinin, doğru karar verebilme yeteneğinin, beceri, etkinlik iş analizi ve iş gücü verimliliğinin artması için şirketimizde düzenli olarak eğitim programları gerçekleşmektedir. Bu meyanda; günümüze değin 87 adet eğitim programı düzenlenmiş olup, her bir personel başına düşen eğitim ortalaması 48 Saat/Adam olarak kayıtlarımızda yer almaktadır.

 

Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 61.maddesinde; “Acil müdahale merkezi; ihbarda bulunan kişileri, ihbar konusu olay karşısında nasıl davranacakları ve acil müdahale ekibinin kaç dakika içinde olay yerine ulaşabileceği gibi hususlarda bilgilendirir. Gerektiğinde güvenlik, itfaiye ve acil sağlık merkezleri ile bağlantı kurar. Dağıtım şirketi, doğal gaz ihbarlarına ilişkin kayıtlarında asgari olarak; ihbarı yapan kişinin adı, ihbarın yapıldığı tarih ve saat, ihbar konusu arızanın olduğu adres gibi hususlara yer verir ve kayıtları muhafaza eder”  amîr hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda, 187 Doğal Gaz Acil İhbar Hattımıza gelen müracaatlar VRX dijital ses kayıt sistemi ile kayıt altına alınmaktadır.

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 29.07.2011 tarih, B.62.0.DPD.12-120.07-2500 sayılı yazısında; resmi ve özel kuruluşlara ait hayati önem arz eden her türlü tesis ve işletmenin gerek doğal afetlere ve büyük yangınlara karşı korunmaları, gerek faaliyetlerinin sürdürülmesi için acil onarım ve ıslahları amacıyla her türlü önlem ve tedbirler alınmaktadır.

 

Sivil Savunma ile ilgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü hükümleri gereğince piyasada faaliyet gösteren lisanslı kamu ve özel sektör kuruluşlarınca olması gereken maddelerinin arasında telsiz kullanımı ile ilgili “Alınacak ikaz ve alarm haberlerinin kendi personelinin tümüne anında duyurulması için, bünyelerine göre özel ve/veya ışıklı alarm ve irtibat sistemlerinin kurulu olması ve gerektiğinde kullanılması da gerekmektedir. Kuruluşlara/şirketlere ait işletmeler tarafından, kendi kontrol merkezleri ile bölgelerinde bulundukları mahalli mülki idare merkezleri arasındaki sivil savunma ve faaliyetleriyle ilgili haberleşmeler için telli, telsiz haberleşme ve motorlu haberci düzeninin tesisi edilmiş olması da gereklidir” hükmüne binaen telsiz kullanımının gerekliliği belirtilmiştir. Bu bağlamda; sayısal telsiz sistemine geçilmiş olup; 1 adet sabit telsiz, 12 adet el telsizi ve 3 adet araç telsizi devreye alınarak 13.02.2013 tarihi itibariyle kullanılmaya başlanmıştır.

 

Her yatırım dönemi başında ilçe belediyelerden güncel imar planları talep edilmekte ve yatırım programının tamamlanmasıyla birlikte imalâtı gerçekleştirilerek doğal gaz arzı sağlanan güzergâh listeleri imar planlarına işlenmek üzere Seydişehir Belediye Başkanlığına 18.12.2012 tarih, SÇG.20.70-292/00445 sayılı ve Çumra Belediye Başkanlığına 18.12.2012 tarih, SÇG.20.70-293/00456 sayılı yazılarımız ile bildirilmiştir.

 

Alt yapı çalışmalarında, ilgili şirket, kurum ve kuruluşların koordineli çalışması; alt yapı çalışmalarının arzu edilen bilinç ve denetim altında sürdürülmesi; halkımızın can ve mal güvenliğinin tesisi ile, oluşabilecek hasar ve ziyanların sorumlulukları ile muhatap kalınmamasını sağlayacaktır.

 

Çalışmalardan kaynaklanacak; kaza, yangın, patlama, yaralanma, hasar görme ve ölümlü kazalardan çalışma yapan ekipler ve bu ekiplerin koordinasyon ve yönlendirmelerinden sorumlu, çalışma talimatını veren yöneticilerin mes'ul olduğu bilincine sahip olunması çalışma düzen ve disiplininin tesisi adına önem arz etmektedir.

 

Bu doğrultuda şirketimiz, alt yapı çalışmalarına ilişkin teknik personel görevlendirilmesi hususundaki talepleri ivedilikle karşılamakta, doğal gaz alt yapısı bulunan cadde ve sokaklardaki alt yapı çalışmalarına büyük özen gösterilerek, alt yapı bilgi sisteminin verileri ile çalışmalara nezâret etmektedir. Konuya ilişkin; Seydişehir Belediye Başkanlığının 24.12.2012 tarih, M.42.6.SEY.011-313.02-2812 sayılı ve Çumra Belediye Başkanlığının 25.12.2012 tarih, M.42.ÇUM.10.811.01.04/145-2904 sayılı yazılarında gerekli bildirimler yapılmıştır.

 

Ayrıca; dağıtım ve işletme faaliyetlerinde, şirketimizden kaynaklı olmayan nedenlerden ötürü hasar ve deplase işlemi gerektiren durumlarda Seydişehir Belediye Başkanlığı ile imzalanan 17.01.2008 tarih, 2008.A.01 revizyon numaralı Seydişehir Belediyesi Doğal Gaz Dağıtım Projesi Çalışma Sistematiği Protokolü ve Çumra Belediye Başkanlığı ile imzalanan 16.01.2008 tarih, 2008.A.02 revizyon numaralı Çumra Belediyesi Doğal Gaz Dağıtım Projesi Çalışma Sistematiği Protokolü hükümlerine göre hareket edilmekte olup, konuya ilişkin Seydişehir Belediye Başkanlığının 06.02.2013 tarih, M.42.6.SEY.011-313.02-339 sayılı ve Çumra Belediye Başkanlığının 07.02.2013 tarih, M.42.ÇUM.10.811.01.04/23-378 sayılı dağıtımlı yazıları ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna bilgi verilmiştir.

 

Doğal gaz dağıtım şebekesi ile arasında olması gereken emniyet mesafesi; şartname ve yönetmelikler kapsamında izâh edilmekle birlikte zorunlu emniyet mesafesi ve alınması gereken tedbirler belirlenmiştir. Usul ve gerekli emniyet mesafesi sağlanmadan döşenen alt yapı tesislerinin tespiti halinde ise; ivedilikle deplâse edilmesi gerekmektedir.

 

Şirketimiz, yatırım ve işletme faaliyetlerinin icrasında her zaman teknik şartname, fen ve sanat kaîdelerinin uygulanması noktasında hassasiyet ve özen gösterme çabasında bulunmakta ve azamî özen sergilemektedir.

 

27.02.2012 tarih 293/122 sayılı Koordinasyon Toplantı Tutanağı ile mutabakat sağlanmış olduğu üzere, doğal gaz arzı sağlanmış güzergâhlar üzerindeki alt ve üst yapı çalışmalarında; 187 Doğal Gaz Acil ihbar hattının aranarak bilgi verilmesinin yanında, kazı çalışmaları öncesindeki yazılı bildirimlere ilişkin koordinasyonun ehemmiyeti; can ve mal güvenliğinin tesisi açısından önem arz ettiği her daim vurgulanmaktadır. Bunun yanında yine doğal gaz arzı sağlanmış güzergâhlarda line marker ve sokak uyarı levhalarının kontrolü ve korunmasında; zabıta amirliklerine bağlı ekiplerinin her daîm takip ve kontrolü sağlanmaktadır. Konu ile ilgili olarak Seydişehir Belediye Başkanlığının 25.03.2013 tarih,  M.42.6.SEY.011-313.02-759 sayılı ve Çumra Belediye Başkanlığının 26.03.2013 tarih, M.42.ÇUM.10.811.01.04/52-861 sayılı dağıtımlı yazıları ile kuruma bildirilmiştir.

 

3/15/2017
KOMBİ BAKIMI ve BACA TEMİZLİĞİ İÇİN UYARI! 10/22/2016
Doğalgaza yüzde 10 indirim yapılacak 10/1/2016
SelÇukGAZ 2016 9.etap yatırım programını başlattı 5/16/2016
Altyapı kurumlarının kazı çalışmalarında dikkat etmesi gerekiyor 3/31/2016
Doğal Gaz Tesisatlarınızı yetkili firmalara yaptırın 3/31/2016
Sn.Kenan ŞARA’nın vefatının 1.yıldönümü 12/11/2015
Şirketimiz, abonelerinden mevzuatta belirlenmiş bedeller haricinde iç tesisat kontrol bedeli, tesisat kontrol bedeli ve/veya benzeri adlar altında herhangi bir mevzuat harici bedel almamıştır 10/6/2015
2015 yılı itfaiye eğitimi başarıyla tamamlandı. 9/10/2015
2015 Yılı Yatırım programı hk, 4/3/2015
Periyodik Tesisat Kontrollerimiz Devam Ediyor 2/19/2015
Sayaç bakım, onarım ve kalibrasyonların önemi 1/28/2015
Genel Müdür Vekilimiz aile mezarlığına defnedildi. 12/13/2014
Acı kaybımız 12/11/2014
Şirketimiz kaliteyi yeniledi. 12/9/2014
Şirketimiz Genel Müdür V. Sn.Kenan ŞARA'ya acil şifalar diliyoruz. 12/9/2014
2014 yılı itfaiye eğitimi başarıyla tamamlandı. 9/27/2014
2014 yılı bakım onarım çalışmalarımız devam ediyor 10/20/2014
Fatura ödeme noktaları hakkında önemli uyarı 10/20/2014
2014 Yatırım Programı Devam Ediyor 10/20/2014
Ağustos ayında doğal gaza zam yok 8/1/2014
Ramazan Bayramı tebriği 7/25/2014
2014 Olağan Genel Kurul Toplantısı 6/19/2014
Düşük Tüketim Fatura Limitlerini Açıkladı 5/23/2014
Yüreğimiz Soma’da 5/23/2014
Albayrak görevini Şara'ya devretti. 4/28/2014
Fatura ödeme noktaları ile ilgili önemli uyarı. 4/17/2014
Son Düzenlemelerle İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Eğitimi tamamlandı. 4/10/2014
Geleneksel Kan Bağışı Programı 3/31/2014
Yaz Saati Uygulaması 3/26/2014
Periyodik tesisat kontrolleri devam ediyor 3/17/2014
17 aydır doğal gaz alım fiyatları aynı 3/3/2014
Şirketimiz Seveso 2 Bilgilendirme Seminerinde 3/3/2014
Doğal gaza şubat ayında zam yok 1/18/2014
En ucuz doğal gaz Kuzey Irak'tan 12/30/2013
Ocak ayında doğal gaza zam yok 12/27/2013
2013~2014 yılı Yatırım Programı 12/25/2013
Doğal gaz ödeme noktaları 12/17/2013
Baca gazı zehirlenmelerine dikkat! 12/13/2013
Kalite belgelerimiz yenilendi 11/11/2013
Kasım ayında doğal gaza zam yok 11/2/2013
Sn.Yıldız, ‘Ekim ayında zam yok’ 9/26/2013
Eylül ayı içerisinde doğal gaza zam yok 9/3/2013
Yetkili firma toplantıları gerçekleştirildi. 7/9/2013
2.Etap denetleme faaliyeti tamamlandı 6/14/2013
1.Etap denetleme faaliyeti tamamlandı 5/27/2013
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi 4/20/2013
Çumra’da İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi 4/20/2013
Yatırım çalışmalarımız devam ediyor. 4/11/2013
Çumra Belediyesi Encümen toplantısı... 3/27/2013
2013 yılı Çumra yatırım programı başladı. 3/27/2013
2013 yılı Seydişehir yatırım programı başladı. 3/25/2013
Seydişehir Belediyesi Encümen toplantısı... 3/25/2013
SelÇukGAZ, Elektromed A.Ş.yi ziyaret etti. 3/11/2013
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı 3/8/2013
Şirketimizden basın açıklaması 3/1/2013
Doğal Gazda Sevindirici Haber 2/25/2013
Sn.Çat makamında ziyaret edildi 2/12/2013
Sn.Erdem makamında ziyaret edildi 2/12/2013
Şirketimizden İç Tesisat Uyarısı! 1/14/2013
Şirketimiz, T. Garanti Bankası A.Ş. ile fatura tahsilatı anlaşması imzaladı. 1/7/2013
Çumra Belediye Başkanı makamında ziyaret edildi 12/24/2012
Seydişehir Belediye Başkanı makamında ziyaret edildi 12/24/2012
Şirketimiz, Ortak Akıl Toplantısı'nda 12/17/2012
Ocak'ta doğal gaza zam yok 12/14/2012
2012 Yatırım Programı değerlendirildi 12/14/2012
Maliye faturadan takip edecek! 12/8/2012
Bunları yapın doğal gaz faturanızı düşürün! 12/7/2012
Şirketimiz'den Kan Bağışı 12/6/2012
Şirketimiz, EIF Kongresindeydi... 10/8/2012
Olağan Genel Kurul Toplantısı 9/26/2012
Karadeniz'de ilk doğal gaz bulundu 9/17/2012
Çelik Vana Eğitimi düzenlendi 6/22/2012
SelÇukGAZ Çumra 2012 Yatırım Programı 6/18/2012
Çumra Belediye Başkanı makamında ziyaret edildi 6/13/2012
İNGAZ'ı ziyaret ettik. 6/13/2012
Seydişehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine doğal gaz eğitimi. 6/11/2012
Çumra itfaiye ekiplerine doğal gaz eğitimi. 6/11/2012
Yetkili firmalar ile toplantı yapıldı. 6/9/2012
Mobil bakım onarım ve doğal gaz kaçak arama faaliyetleri… 5/9/2012
2012 yılı Yatırım Programı töreni 4/28/2012
Katodik Koruma Eğitimi hk, 4/26/2012
Temel Doğal Gaz, Kontrolsüz Doğal Gaz Çıkışlarına Müdahale ve Yangın Eğitimi 4/5/2012
SelÇukGAZ RMS-A İşletim ve Temel Regülatör Eğitimi hk, 3/13/2012
Şirketimizde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı. 3/9/2012
SelÇukGAZ; KONFORLU ve GÜVENLİ YARINLARA DMS ile KARAR KILDI 1/31/2012
Tarife Hesaplama Usul ve Esasları belirlendi. 1/3/2012
Değerlendirme toplantısı organize edildi. 12/20/2011
Hukuk Müşavirimiz Sn.Hacer YETKİN Seydişehir'de... 10/25/2011
Yeni Cami Mahallesi ve Sofuhane Mahallesi doğal gaz arzı sağlandı. 9/29/2011
Olağan genel kurul toplantımızı icra ettik... 7/23/2011
SelÇukGAZ iş sağlığı ve iş güvenliği eğitiminde. 6/9/2011
2011 yılı yatırım programı Seydişehir bölgesinde başladı. 5/14/2011
AKBANK gişe ve otomatik ödeme protokolü imzalanmıştır. 5/3/2011
187 Doğal Gaz Acil Hattı 4/4/2011
23 aydır doğal gaz fiyatları aynı 4/4/2011
Yaşlılara Saygı Haftası 3/23/2011
18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü 3/18/2011
12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif ERSOY'u anma günü 3/12/2011
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı. 3/9/2011
Sevkiyat Kontrol Merkezi Projesi 2/14/2011
SelÇukGAZ denetlendi 2/1/2011
Çorumgaz Genel Müdürü Sn.Kasım KAHRAMAN şirketimizi ziyaret etti. 1/17/2011
Çumra İHL doğal gaza kavuştu 1/3/2011
Seydişehir'de doğal gaz kullanımı yaygınlaşıyor 1/1/2011
SelÇukGAZ Enerji Sektörü ile ilgili kongreye katıldı. 12/2/2010
Saatler geri alınıyor 11/1/2010
Çumra ilçesi doğal gaza kavuştu 10/15/2010
Kurumsal eserlerimiz ve çalışma ilkelerimiz incelenmiştir 1/1/2011
SelÇukGAZ'dan yetkili firma uyarısı 9/22/2010
Huzurlu doğal gaz kullanımı için tavsiyeler 9/22/2010
Doğal gazın verimli kullanımı hakkında uyarılar 9/22/2010
SelÇukGAZ'dan güvenli doğal gaz uyarısı 9/21/2010
SelÇukGAZ tüketiciyi eğitiyor 9/21/2010
Büyük binalarda merkezi sistem zorunluluğu 9/21/2010
Fatih ALTUNTAŞ, SelÇukGAZ Proje Müdürü olarak atanmıştır. 8/25/2010
Doğal Gaz Tesisatlarınızı Sertifika Sahibi Firmalara Yaptırın. 6/19/2010
1 Temmuz'a Dikkat Edin. 6/15/2010
SelÇukGAZ, Bacader toplantısına katıldı. 9/22/2010
UGETAM'dan Harita Bilgisi ve Çelik ile PE Şebeke Tasarımı Eğitimi Alındı. 5/31/2010
UGETAM'dan Malzeme - Kaynak Bilgisi ve Kalite Kontrol Teknikleri Eğitimi Alındı. 5/31/2010
UGETAM'dan Sayaçlar ve İç Tesisat Eğitimi Alındı. 5/31/2010
SelÇukGAZ 2. Yıldönümünü Kutladı 5/4/2010
SelÇukGAZ Personeli UGETAM Eğitimini Tamamladı. 4/29/2010
Yetkili Firmaların Katılımı ile İç Tesisat Toplantısı Düzenlendi 4/29/2010
Şirketimiz, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü Kutladı. 4/29/2010
SelÇukGAZ yatırımlarına devam ediyor 4/29/2010
SelÇukGAZ Proje Müdürlüğü’ne M.Hayri ÖZDEMİR atandı 8/24/2010
Seydişehir Belediyesi, SelÇukGAZ ve işadamları istişare toplantısı düzenlendi. 4/29/2010
Gaz-Bir toplantısı Kayseri'de yapıldı 4/29/2010
EPDK yeni binasına taşındı 4/29/2010
Doğal Gaz Sayaç Değişikliği 4/29/2010
Merkezi sistem zorunluluğu geliyor 4/29/2010
BOTAŞ`a doğal gaz arama ve üretim yetkisi 9/30/2009
Doğal gaz kullanılan yerlerde solunum yolu hastalıklarına daha az rastlanıyor 8/27/2009
Yüzyılın projesinde 50 bin kişiye iş imkânı 8/27/2009
İmzalar Ankara'da atıldı, Nabucco rüya değil gerçek 8/27/2009
SelÇukGAZ Kalite Belgelerine sahip oldu 8/24/2009
İç Tesisat Toplantısı 8/24/2009
İlk kazma vuruldu 12/19/2009
Abonelik kabulü başladı 10/23/2008
SelÇukGAZ UGETAM'da 3/30/2009
İSG Eğitimi 2/14/2009
 
 
Copyright © 2014 Selçuk Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. - Gizlilik Sözleşmesi
Hızlı Erişim Menüsü