Mavi Doğa Yeşil Sarı Ekonomik Güvenli
ANA SAYFA KURUMSAL ABONELİK İÇ TESİSAT DOĞAL GAZ İLETİŞİM
KURUMSAL
SelÇukGAZ Hakkında
Bilgi Toplumu Hizmetleri
Kişisel Verilerin Korunması
Sözleşmeler
Organizasyon Şeması
Kurumsal Çalışma İlkelerimiz
Doğal Gaza Kavuşma Gerçeği
Sosyal Sorumluluk
SelÇukGAZ ve ÇEVRE
İnsan Kaynakları
Tanıtım Faaliyetlerimiz
Fotoğraf Galerisi
Basında SelÇukGAZ
Bilgi Edinme
Linkler
Belgeler
Kurumsal Dökümanlar
Gizlilik Sözleşmesi
İletişim
1.Etap denetleme faaliyeti tamamlandı
5/27/2013

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 22.11.2007 tarih, DAG/1383-6/167 sayılı kurul kararı ile Seydişehir ve Çumra ilçelerine doğal gaz dağıtım faaliyeti yapan şirketimiz, her geçen gün artan abone sayısı ile, halihazırda 13.000 BBS aboneye hizmet sunmakta olup, abonelerimizin doğal gaz kullanımı hususundaki beklenti ve taleplerinin en hızlı ve en güvenli şekilde yerine getirilmesinin gereği olan yatırım faaliyetlerini sürdürmektedir.

Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 30.maddesi'nin “Kurum, dağıtım şirketinin dağıtım faaliyetlerini yönlendirir, denetler, izler ve gerektiğinde bu hizmetleri, masrafları dağıtım şirketine ait olmak üzere, sertifika sahibi kişilerden satın alabilir. Dağıtım şirketi, Kurumun, denetleme ve izleme çalışmaları için gerekli kolaylığı sağlar” hükmü doğrultusunda; 20~23.05.2013 tarihleri arasında İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik Sanayi Ticaret A.Ş. marifeti ile şirketimizin denetim faaliyeti gerçekleşmiştir.

Denetim faaliyetleri kapsamında; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 23.03.2007 tarih, 14146 sayılı ihale dosyası ekindeki Lisans Şartnamesi'nin süreli yükümlülükler kapsamında lisans bölgemizde altı aylık zaman dilimi içinde yatırım faaliyetlerine başlandığı, süreli yükümlülüklerimiz kapsamında 18 ay içinde doğal gaz dağıtım bölgesi projelendirilerek; tedarik, tahmîl, tahliye, gerekli olan işçilik ve hizmet alımları ile doğal gaz arzının sağlandığı; doğal gaz dağıtım faaliyetlerine ilişkin olarak; sözleşme ve teknik şartname hükümleri gereği oluşturulan ekip ve ekipman kontrolünün düzenli periyotlar ile raporlandığı ve saha çalışmalarında yapılacak bütün imalât işleri için gerekli emniyet tedbirlerinin yapı denetim görevlilerinin nezaretinde sürdürüldüğü teyit edilmiştir.

Başarı ile tamamlanan 1. etap denetleme çalışmaları neticesinde;

1.Yatırım faaliyetleri kapsamında yerel yönetimlerden teslim alınan 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ve halihazır projeler üzerinden 30 yıllık projeksiyona göre şehrin tüketimleri hesaplanarak avan proje hazırlanmıştır. Projelendirme çalışmasına bağlı olarak 12.185,43 metre ANSI150 çelik orta basınç, 486.337,24 metre SDR11 PE80 polietilen alçak basınç ana dağıtım hattı projeleri tamamlanmıştır. Hazırlanan projelerle birlikte; 30.04.2008 tarihinden bugüne kadar imalatı gerçekleşen 141.668,84 metre polietilen doğal gaz boru hattının ve 34.350,90 metre servis hattı imalatının uygunluğu, Seydişehir ve Çumra projelerinde imalatı tamamlanan 3.491 adet servis kutusu imalatının, malzeme bağlamında akredite laboratuarlarda yapılan testler sonrasında düzenlenmiş raporlara göre; ilgili standartlara uygun olduğu belgelendirilmiştir.

2.S2300Y tipi servis kutusu montajları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 17.10.2008 tarih ve 1808/2 sayılı kurul kararına uygun olarak ve mümkün olduğu şartlarda bina giriş kapısının 1 metre sol tarafına ve bina duvarına yaslanmak üzere inşa edildiğinin teyidi yapılmış, Ayrıca; 24.05.2013 tarihi itibari ile şirketimiz bünyesinde 57.600 Sm3/h Seydişehir RMS-A basınç düşürme ve ölçüm istasyonu, 40.000 Sm3/h Eti Alüminyum RMS-B basınç düşürme ve ölçüm istasyonu, 12.000 Sm3/h Çumra RMS-A basınç düşürme ve ölçüm istasyonu, 8.000 Sm³/h RMS-B basınç düşürme ve ölçüm istasyonu, 5.000 Sm³/h kapasiteli 5 adet RMS-B bölge regülâtör istasyonu ve mal ve hizmet üretim amaçlı tesislere ait 1 adet müşteri skid istasyonları ile gerek bakımlarının gerek ise imal edildiği dönemdeki şartnamelere uygunluğu teyit edilmiştir.

3.İmalâtı tamamlanmış 5.000 Sm3/h kapasiteli RMS-B bölge regülâtör istasyonları projelerine uygun olarak tesis edildiği ve üretici firma nezaretinde devreye alındığı, istasyonlar mümkün olduğunca insan trafiği açısından sakin, konut dışı boş alanlara yerleştirildiği ve tel çitlerle çevrelendiği, beton kaideler üzerine tesis edilmiş istasyon sahaları içinde yabani ot oluşumunu engelleyecek şekilde beton ve kırmataş uygulaması yapıldığı, istasyonların tel çitleri üzerinde doğal gaz tehlike ve acil telefon ikaz levhaları mevcut olduğu, bölge regülâtör istasyonlarında giriş ve çıkışta kullanılan vana mesafeleri TS 11672 normunda ve mevzuatlarda istenen kriterleri karşıladığı teyit edilmiştir.

4.Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği 61.madde'de “Dağıtım şirketi, doğal gazla ilgili her türlü tesis ve cihazların üzerine doğal gaz acil özel servis telefon numarasını da içeren ikaz ve işaret levhaları yerleştirir” ve 62.madde “Dağıtım şirketi, olağanüstü durumlarda izlenecek yöntemleri içeren Doğal Gaz Acil Eylem Planı hazırlar. Plan asgari olarak; dağıtım şirketi yönetiminin bilgilendirilmesi, yerel makamların bilgilendirilmesi, kriz yönetim merkezinin oluşturulması, acil eylem planı organizasyonu, acil eylem planı uygulama prosedürü, müşterilerin, personelin ve halkın bilgilendirilmesi, müdahalenin programlanması ve uygulanması, sistem emniyetinin temin edilmesi ve sistemin tekrar devreye alınması hususlarını içerir” hükümlerine yer verilmektedir. Bu kapsamda SelÇukGAZ’ın Acil Eylem Planları kontrol edilmiş, kış ve yaz dönemleri için ayrı ayrı oluşturulan acil eylem planları, gerçekçi ve ön görüleri uygun bulunmuştur.

5.Saha çalışmalarımız; yapım teknik şartnamesi kapsamında sürdürülürken diğer alt yapı kuruluşları ile koordineli çalışılmaya özen gösterilmektedir. Çalışma yapılacak sahada güzergâhın belirlenebilmesi maksadı ile diğer alt yapı kurum ve/veya kuruluşlarından yazılı olarak nezaretçi talebinde bulunulması ve yerel yönetimler ile iş birliği içinde olunması, doğal gaz dağıtım şebekesi ile arasında olması gereken emniyet mesafesi; şartname ve yönetmelikler kapsamında izâh edildiği şekli ile zorunlu emniyet mesafesiuygulamasının ve alınması gereken tedbirlerin alındığı, doğal gaz dağıtım hatlarının tranşe dolgusunun şirketimiz yapım teknik şartnamelerinde belirlenmiş standartlardaki dolgu şartlarına uygun olarak yapıldığı; test ve işletmeye alma prosedürlerinin Promet İnşaat Proje Kontrol ve Enformasyon Teknolojileri Ticaret A.Ş. personellerinin nezaretinde yapıldığı teyit edilerek, tedarikçi ve kontrol firmalarımız ile yapmış olduğumuz sözleşmelerin ve temin edilen malzemelerin sertifikalarının uygunluğu yerinde tetkik edilmiştir.

Şirketimiz ilgili tüm personellerin etkin katılımı ile afet tedbirleri tatbikatı gerçekleştirilerek oluşabilecek afet durumlarına karşı alınan müşterek önlemler, hareket tarzları, kullanılacak ekipmanlar ve izlenmesi gereken yollar detaylı olarak paylaşılmış ve aktarılmıştır. İcra edilen ve planlanan tatbikat planı sayesinde yaşanabilecek afetlere karşı her daîm hazırlıklı kalınması hedeflemektedir.

Yatırım yapılan güzergâhlar; Seydişehir ve Çumra Belediye Başkanlığı'nın etkin yönlendirmeleri ve abone talepleri doğrultusunda şekillendirilmektedir.

Doğal gaz işletme, dağıtım ve abonelik faaliyetlerine ileri teknoloji kullanarak sürekli ve kesintisiz hizmet anlayışı ile devam eden şirketimizde; önümüzdeki günlerde başlayacak olan 2.etap denetleme çalışmaları ile; imalatı tamamlanan 13.148 metre orta basınç çelik doğal gaz borularının Tahribatsız Muayene kontrolleri ve  her iki lisans bölgesinde yürütülen doğal gaz dağıtım faaliyetlerindeki RMS-A, RMS-B, müşteri istasyonları, bölge regülâtörleri, anot yataklı katodik koruma ölçüm üniteleri, SCADA; Supervisory Control and Data Acquisition, Server uyumlu T/R üniteleri, doğal gaz hatlarındaki kaçak arama faaliyetleri, vana odaları ve vana bakımlarının kontrolleri gerçekleştirilecek olup 5.yıl denetleme faaliyetleri tamamlanacaktır.

Diğer Haberler
2019 Yılı Sertifika Bedelleri Belli Oldu 2/25/2019
Sayaç Kontrolleri Gerçekleştiriliyor 2/18/2019
Kaçak Doğal Gaz Kullanımlarına Yasal İşlem Yapılıyor 12/19/2018
Kombi Bakımı ve Baca Temizliği önemli 12/7/2018
Kış ayları için tasarrufun ipuçları 10/26/2018
Şirketimiz çalışanları iftar organizasyonunda buluştular 6/11/2018
Sahte aramalara itibar etmeyiniz. 3/28/2018
Güvenli doğal gaz kullanımı konusunda abonelerimizi uyarıyoruz 12/15/2017
KOMBİ BAKIMI ve BACA TEMİZLİĞİ İÇİN UYARI! 10/2/2017
Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı 6/15/2017
EPDK'dan doğal gaz aboneliği uyarısı 3/15/2017
KOMBİ BAKIMI ve BACA TEMİZLİĞİ İÇİN UYARI! 10/22/2016
Doğalgaza yüzde 10 indirim yapılacak 10/1/2016
SelÇukGAZ 2016 9.etap yatırım programını başlattı 5/16/2016
Altyapı kurumlarının kazı çalışmalarında dikkat etmesi gerekiyor 3/31/2016
Doğal Gaz Tesisatlarınızı yetkili firmalara yaptırın 3/31/2016
Sn.Kenan ŞARA’nın vefatının 1.yıldönümü 12/11/2015
Şirketimiz, abonelerinden mevzuatta belirlenmiş bedeller haricinde iç tesisat kontrol bedeli, tesisat kontrol bedeli ve/veya benzeri adlar altında herhangi bir mevzuat harici bedel almamıştır 10/6/2015
2015 yılı itfaiye eğitimi başarıyla tamamlandı. 9/10/2015
2015 Yılı Yatırım programı hk, 4/3/2015
Periyodik Tesisat Kontrollerimiz Devam Ediyor 2/19/2015
Sayaç bakım, onarım ve kalibrasyonların önemi 1/28/2015
Genel Müdür Vekilimiz aile mezarlığına defnedildi. 12/13/2014
Acı kaybımız 12/11/2014
Şirketimiz kaliteyi yeniledi. 12/9/2014
Şirketimiz Genel Müdür V. Sn.Kenan ŞARA'ya acil şifalar diliyoruz. 12/9/2014
2014 yılı itfaiye eğitimi başarıyla tamamlandı. 9/27/2014
2014 yılı bakım onarım çalışmalarımız devam ediyor 10/20/2014
Fatura ödeme noktaları hakkında önemli uyarı 10/20/2014
2014 Yatırım Programı Devam Ediyor 10/20/2014
Ağustos ayında doğal gaza zam yok 8/1/2014
Ramazan Bayramı tebriği 7/25/2014
2014 Olağan Genel Kurul Toplantısı 6/19/2014
Düşük Tüketim Fatura Limitlerini Açıkladı 5/23/2014
Yüreğimiz Soma’da 5/23/2014
Albayrak görevini Şara'ya devretti. 4/28/2014
Fatura ödeme noktaları ile ilgili önemli uyarı. 4/17/2014
Son Düzenlemelerle İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Eğitimi tamamlandı. 4/10/2014
Geleneksel Kan Bağışı Programı 3/31/2014
Yaz Saati Uygulaması 3/26/2014
Periyodik tesisat kontrolleri devam ediyor 3/17/2014
17 aydır doğal gaz alım fiyatları aynı 3/3/2014
Şirketimiz Seveso 2 Bilgilendirme Seminerinde 3/3/2014
Doğal gaza şubat ayında zam yok 1/18/2014
En ucuz doğal gaz Kuzey Irak'tan 12/30/2013
Ocak ayında doğal gaza zam yok 12/27/2013
2013~2014 yılı Yatırım Programı 12/25/2013
Doğal gaz ödeme noktaları 12/17/2013
Baca gazı zehirlenmelerine dikkat! 12/13/2013
Kalite belgelerimiz yenilendi 11/11/2013
Kasım ayında doğal gaza zam yok 11/2/2013
Sn.Yıldız, ‘Ekim ayında zam yok’ 9/26/2013
Eylül ayı içerisinde doğal gaza zam yok 9/3/2013
2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi 8/20/2013
Yetkili firma toplantıları gerçekleştirildi. 7/9/2013
2.Etap denetleme faaliyeti tamamlandı 6/14/2013
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi 4/20/2013
Çumra’da İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi 4/20/2013
Yatırım çalışmalarımız devam ediyor. 4/11/2013
Çumra Belediyesi Encümen toplantısı... 3/27/2013
2013 yılı Çumra yatırım programı başladı. 3/27/2013
2013 yılı Seydişehir yatırım programı başladı. 3/25/2013
Seydişehir Belediyesi Encümen toplantısı... 3/25/2013
SelÇukGAZ, Elektromed A.Ş.yi ziyaret etti. 3/11/2013
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı 3/8/2013
Şirketimizden basın açıklaması 3/1/2013
Doğal Gazda Sevindirici Haber 2/25/2013
Sn.Çat makamında ziyaret edildi 2/12/2013
Sn.Erdem makamında ziyaret edildi 2/12/2013
Şirketimizden İç Tesisat Uyarısı! 1/14/2013
Şirketimiz, T. Garanti Bankası A.Ş. ile fatura tahsilatı anlaşması imzaladı. 1/7/2013
Çumra Belediye Başkanı makamında ziyaret edildi 12/24/2012
Seydişehir Belediye Başkanı makamında ziyaret edildi 12/24/2012
Şirketimiz, Ortak Akıl Toplantısı'nda 12/17/2012
Ocak'ta doğal gaza zam yok 12/14/2012
2012 Yatırım Programı değerlendirildi 12/14/2012
Maliye faturadan takip edecek! 12/8/2012
Bunları yapın doğal gaz faturanızı düşürün! 12/7/2012
Şirketimiz'den Kan Bağışı 12/6/2012
Şirketimiz, EIF Kongresindeydi... 10/8/2012
Olağan Genel Kurul Toplantısı 9/26/2012
Karadeniz'de ilk doğal gaz bulundu 9/17/2012
Çelik Vana Eğitimi düzenlendi 6/22/2012
SelÇukGAZ Çumra 2012 Yatırım Programı 6/18/2012
Çumra Belediye Başkanı makamında ziyaret edildi 6/13/2012
İNGAZ'ı ziyaret ettik. 6/13/2012
Seydişehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine doğal gaz eğitimi. 6/11/2012
Çumra itfaiye ekiplerine doğal gaz eğitimi. 6/11/2012
Yetkili firmalar ile toplantı yapıldı. 6/9/2012
Mobil bakım onarım ve doğal gaz kaçak arama faaliyetleri… 5/9/2012
2012 yılı Yatırım Programı töreni 4/28/2012
Katodik Koruma Eğitimi hk, 4/26/2012
Temel Doğal Gaz, Kontrolsüz Doğal Gaz Çıkışlarına Müdahale ve Yangın Eğitimi 4/5/2012
SelÇukGAZ RMS-A İşletim ve Temel Regülatör Eğitimi hk, 3/13/2012
Şirketimizde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı. 3/9/2012
SelÇukGAZ; KONFORLU ve GÜVENLİ YARINLARA DMS ile KARAR KILDI 1/31/2012
Tarife Hesaplama Usul ve Esasları belirlendi. 1/3/2012
Değerlendirme toplantısı organize edildi. 12/20/2011
Hukuk Müşavirimiz Sn.Hacer YETKİN Seydişehir'de... 10/25/2011
Yeni Cami Mahallesi ve Sofuhane Mahallesi doğal gaz arzı sağlandı. 9/29/2011
Olağan genel kurul toplantımızı icra ettik... 7/23/2011
SelÇukGAZ iş sağlığı ve iş güvenliği eğitiminde. 6/9/2011
2011 yılı yatırım programı Seydişehir bölgesinde başladı. 5/14/2011
AKBANK gişe ve otomatik ödeme protokolü imzalanmıştır. 5/3/2011
187 Doğal Gaz Acil Hattı 4/4/2011
23 aydır doğal gaz fiyatları aynı 4/4/2011
Yaşlılara Saygı Haftası 3/23/2011
18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü 3/18/2011
12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif ERSOY'u anma günü 3/12/2011
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı. 3/9/2011
Sevkiyat Kontrol Merkezi Projesi 2/14/2011
SelÇukGAZ denetlendi 2/1/2011
Çorumgaz Genel Müdürü Sn.Kasım KAHRAMAN şirketimizi ziyaret etti. 1/17/2011
Çumra İHL doğal gaza kavuştu 1/3/2011
Seydişehir'de doğal gaz kullanımı yaygınlaşıyor 1/1/2011
SelÇukGAZ Enerji Sektörü ile ilgili kongreye katıldı. 12/2/2010
Saatler geri alınıyor 11/1/2010
Çumra ilçesi doğal gaza kavuştu 10/15/2010
Kurumsal eserlerimiz ve çalışma ilkelerimiz incelenmiştir 1/1/2011
SelÇukGAZ'dan yetkili firma uyarısı 9/22/2010
Huzurlu doğal gaz kullanımı için tavsiyeler 9/22/2010
Doğal gazın verimli kullanımı hakkında uyarılar 9/22/2010
SelÇukGAZ'dan güvenli doğal gaz uyarısı 9/21/2010
SelÇukGAZ tüketiciyi eğitiyor 9/21/2010
Büyük binalarda merkezi sistem zorunluluğu 9/21/2010
Fatih ALTUNTAŞ, SelÇukGAZ Proje Müdürü olarak atanmıştır. 8/25/2010
Doğal Gaz Tesisatlarınızı Sertifika Sahibi Firmalara Yaptırın. 6/19/2010
1 Temmuz'a Dikkat Edin. 6/15/2010
SelÇukGAZ, Bacader toplantısına katıldı. 9/22/2010
UGETAM'dan Harita Bilgisi ve Çelik ile PE Şebeke Tasarımı Eğitimi Alındı. 5/31/2010
UGETAM'dan Malzeme - Kaynak Bilgisi ve Kalite Kontrol Teknikleri Eğitimi Alındı. 5/31/2010
UGETAM'dan Sayaçlar ve İç Tesisat Eğitimi Alındı. 5/31/2010
SelÇukGAZ 2. Yıldönümünü Kutladı 5/4/2010
SelÇukGAZ Personeli UGETAM Eğitimini Tamamladı. 4/29/2010
Yetkili Firmaların Katılımı ile İç Tesisat Toplantısı Düzenlendi 4/29/2010
Şirketimiz, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü Kutladı. 4/29/2010
SelÇukGAZ yatırımlarına devam ediyor 4/29/2010
SelÇukGAZ Proje Müdürlüğü’ne M.Hayri ÖZDEMİR atandı 8/24/2010
Seydişehir Belediyesi, SelÇukGAZ ve işadamları istişare toplantısı düzenlendi. 4/29/2010
Gaz-Bir toplantısı Kayseri'de yapıldı 4/29/2010
EPDK yeni binasına taşındı 4/29/2010
Doğal Gaz Sayaç Değişikliği 4/29/2010
Merkezi sistem zorunluluğu geliyor 4/29/2010
BOTAŞ`a doğal gaz arama ve üretim yetkisi 9/30/2009
Doğal gaz kullanılan yerlerde solunum yolu hastalıklarına daha az rastlanıyor 8/27/2009
Yüzyılın projesinde 50 bin kişiye iş imkânı 8/27/2009
İmzalar Ankara'da atıldı, Nabucco rüya değil gerçek 8/27/2009
SelÇukGAZ Kalite Belgelerine sahip oldu 8/24/2009
İç Tesisat Toplantısı 8/24/2009
İlk kazma vuruldu 12/19/2009
Abonelik kabulü başladı 10/23/2008
SelÇukGAZ UGETAM'da 3/30/2009
İSG Eğitimi 2/14/2009
 
 
Copyright © 2014 Selçuk Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. - Gizlilik Sözleşmesi
Hızlı Erişim Menüsü