Mavi Doğa Yeşil Sarı Ekonomik Güvenli
ANA SAYFA KURUMSAL ABONELİK İÇ TESİSAT DOĞAL GAZ İLETİŞİM
KURUMSAL
SelÇukGAZ Hakkında
Bilgi Toplumu Hizmetleri
Kişisel Verilerin Korunması
Sözleşmeler
Organizasyon Şeması
Kurumsal Çalışma İlkelerimiz
Doğal Gaza Kavuşma Gerçeği
Sosyal Sorumluluk
SelÇukGAZ ve ÇEVRE
İnsan Kaynakları
Tanıtım Faaliyetlerimiz
Fotoğraf Galerisi
Basında SelÇukGAZ
Bilgi Edinme
Linkler
Belgeler
Kurumsal Dökümanlar
Gizlilik Sözleşmesi
İletişim
Yetkili firmalar ile toplantı yapıldı.
6/9/2012

Yetkili firmalarımız ile kaynaşma ortamı tesis edilmesi, iş ve işlemlerimize katkı sağlanması ve ortak bir amaç doğrultusunda buluşmak maksadı ile Çumra ilçesindeki yetkili firmalarımız ile 08.06.2012 Cuma günü, saat 14.00`da Çumra Belediyesi Sırçalı Sosyal Tesisleri'nde; Seydişehir ilçesindeki yetkili firmalarımız ile 09.06.2012 Cumartesi günü, saat 14.00`da Alaylar Mah. H.B.Nezihi Berkkam Cad. No:1/1D Seydişehir hizmet binamızda 'yuvarlak masa' toplantısı icra edilmiştir.

 

İnteraktif bir ortamda icra edilen toplantıda; doğal gaz dağıtım bölgemiz sınırlarında bugüne kadar yapılan yatırım ve 2012 yılı yatırım programı; Şehrimize ilk doğal gaz arzı sağlandığı 01.12.2012 tarihinden itibaren, Seydişehir Belediyesi lisans bölgesi genelinde; 3.088,14 metre ANSI600 8" 35~75 bar yüksek basınç çelik hat, 53,90 metre ANSI150 8" 12~19 bar orta basınç çelik hat, 3.164,69 metre ANSI150 6" 12~19 bar orta basınç çelik hat, 243,95 metre ANSI150 4" 12~19 bar orta basınç çelik hat, 12.448,76 metre PE80 SDR11 Ø125 mm polietilen dağıtım hattı, 42.187,67 metre PE80 SDR11 Ø63 mm polietilen dağıtım hattı, 3.782,20 metre PE80 SDR11 Ø32 mm polietilen servis hattı, 12.233,56 metre PE80 SDR11 Ø20 mm polietilen servis hattı imalatı, 1.480 adet S2300Y tipi servis kutusu ile 4 adet S300 tipi servis kutusu montajı tamamlanarak doğal gaz arzı sağlanmıştır.

 

Çumra Belediyesi lisans bölgesi genelinde; 7.085,09 metre ANSI600 6" 35~75 bar yüksek basınç çelik hat, 2.131,01 metre ANSI150 6" 12~19 bar orta basınç çelik hat, 317,98 metre ANSI150 4" 12~19 bar orta basınç çelik hat, 6.934,89 metre PE80 SDR11 Ø125 mm polietilen dağıtım hattı, 26.365,12 metre PE80 SDR11 Ø63 mm polietilen dağıtım hattı, 777,15 metre PE80 SDR11 Ø32 mm polietilen servis hattı, 5.109,12 metre PE80 SDR11 Ø20 mm polietilen servis hattı imalatı ile 680 adet S2300Y tipi servis kutusu montajı tamamlanarak doğal gaz arzı sağlanmıştır.

 

2012 yılı içerisinde Seydişehir ilçesinde yatırım yapılacak cadde ve sokaklar 16.04.2012 tarih, 9 sayılı duyuru metni ile tebliğ edilmiş, Çumra ilçesinde yatırım yapılacak cadde ve sokaklar 16.04.2012 tarih, 10 sayılı duyuru metni ile tebliğ edilmiştir. Yatırım programına alınan cadde ve sokaklardan 28.09.2012 Cuma günü, saat 17.00’a kadar bağlantı sözleşme talebi gelmeyen cadde ve sokaklar yatırım programı kapsamından çıkarılacaktır.

 

Güvenlik ikaz ve uyarı levhaları; Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 112.maddesinde,"Doğal gaz kullanım mekânlarında herkesin görebileceği yerlere doğal gaz ile ilgili olarak dikkat edilecek hususları belirten uyarı levhaları asılır" hükmü ve İç Tesisat Şartnamesi hükümleri gereğince doğal gaz arzı sağlanacak binalarda güvenlik uyarı levhalarının montajının yapılması gerekliliği belirtilmektedir. Güvenlik uyarı levhaları, abone mağduriyetinin önlenmesi, müşterilerin bilinçlendirilmesi ve uyarılması maksadı ile şirketimiz tarafından kurumsal bütünlüğe uygun olarak; 1mm et kalınlığında alüminyum RAL 1021 elektrostatik sarı renkli tabaka üzerine serigraf baskı uygulanarak hazırlanan 12,5x25cm ve 12,5x50cm ebatlarında kullanılmaktadır.

 

Ana kesme vanasının montajı eni 50cm ve üzerinde olan duvara yapılması halinde; 12,5x50cm ebadında, 50cm altında olan duvar yüzeylerinde olması halinde; 12,5x25cm ebadında ana kesme uyarı levhasının montajı, yazıları zemine paralel, terazisinde, yerden maksimum 2,10 m yüksekliğinde, 4 adet dübel montajından sonra vidalanarak montajının tamamlanması gerekliliği 29.05.2012 tarih, 16 sayılı duyuru metni ile tebliğ edilmiştir.

Konik tip filtre uygulaması, Tesisat şaftından geçen boruların polietilen kaplı olması; İç Tesisat Komisyonunun 19.04.2012 tarih, 2012/003 sayılı kararı doğrultusunda, rotary tip sayaçların montajından önce doğal gaz borusu içerisine, TS 10276 standardına uygun konik tip filtrenin montajı yapılmasına, tesisat şaftı içerisinden geçen doğal gaz borularının polietilen kaplı olmasına karar verilmiştir. Bu uygulama, 19.04.2012 tarih, 12 sayılı duyuru metni ile tebliğ edilmiştir.

 

Sayaç sonrası test nipeli uygulaması; doğal gaz tesisat montaj işlemlerinde sayaç çıkışına sızdırmazlık testi, bakım ve ayar sırasında yapılacak basınç ölçümlerinde kullanılmak amacı ile doğal gaz boru hattı üzerine test nipeli konulmaktadır. Bugüne kadar yapılan uygulamalarda sayaç sonrası montajı yapılan test nipelleri için yükseklik şartı aranmamış ve farklı yüksekliklere montajı yapılarak tamamlanmıştır. Test nipeli 210 cm üzerine montajı yapılan dairelerde, doğal gaz kaçağı, basınç düşüklüğü, sayacın dönmemesi vebenzeri konularda gelen ihbarların değerlendirilmesindeki süreyi uzatması sebebi ile 19.03.2012 tarihinden itibaren onaylanacak olan projelerde test nipeli montajının sayaç çıkış rakoru üzerine konulması gerekliliği 19.03.2012 tarih, 5 sayılı duyuru metni ile tebliğ edilmiştir.

 

 

Sertifika değişikliği; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 03.04.2012 tarih, 28253 sayılı kararı doğrultusunda Sertifika vize başvuru ve sertifika başvuru işlemlerinde değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklik kapsamında, vize başvurularında makina mühendisine ait akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğal Gaza Dönüşümü Mühendis Yeterlilik Belgesi ile Akredite edilmiş kuruluşlarca verilen Polietilen boru (geçme ve semer-mesnet elektrofüzyon) kaynakçı belgesi veya MYK onaylı Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 3) mesleki yeterlilik belgesi sunulması gerekmektedir.

 

Teknik tadilat nedeni ile doğal gaz kesme işlemleri; Abonelerimizin doğal gaz tesisatlarında tadilat yaptırmaları halinde, sertifikalı firmalarımızın şirketimize doğal gaz tesisat tadilat projesini onaylattıktan sonra, F.T.2.60.R1 revizyon numaralı Teknik Tadilat Nedeniyle Gaz Kesme Formu'nu doldurmaları ve tarafımızdan doğal gaz arzı durdurulduktan sonra doğal gaz tesisatlarının tadilat işlemlerini yapmaları gerekliliği, Doğal gaz arzı durdurulmadan yapılması halinde, sertifikalı firmamıza yönetmelikler çerçevesinde gerekli ihtar ve yaptırımlar uygulanacak olup, abonelerimize ise usulsüz kullanım cezası kesileceği 28.09.2011 tarih, 34 sayılı duyuru metni ile tebliğ edilmiştir.

 

Standartlara uygun malzeme kullanımı; İş ve işlemlerimizde kullanılacak doğal gazlı cihaz ve tesisat malzemelerinin, ilgili standartlara uygun özelliklerde tercih edilmesi ve tesisat malzemelerinin standardının dışına çıkaracak şekilde delme işlemi yapılmaması gerekliliği 28.09.2011 tarih, 33 sayılı duyuru metni ile tebliğ edilmiştir.

 

Shut-off gruplarının düzenlenmesi; doğal gaz İç Tesisat Şartnamesinin 6.maddesi domestik regülatör uygulamasında, tee malzeme üzerinde klavuz yardımı ile delme işlemi yapılarak test nipeli montajı gerçekleştirilmekte uygulanmakta idi. Bu uygulama, İç Tesisat Komisyonunun 26.09.2011 tarih, 2011/005 sayılı kararı ile mevcut malzemeler üzerinde delme işlemi yapılmadan, manometre vanası ile manometre arasına tee konularak test nipeli montajının yapılmasına karar verilmiştir. Bu uygulama, 26.09.2011 tarih, 32 sayılı duyuru metni ile tebliğ edilmiştir.

 

Evrakların dijital gönderimi; Tekhnelogos Yazılım Ltd.Şti. firması tarafından tesisat kontrolünde manuel olarak talep edilen test sonuç beyanı ve topraklama raporu vebenzeri evrakların dijital randevu talebi sırasında ilişkilendirilebilme işlemi tamamlanmıştır. Bu nedenle, 06.06.2011 tarihinden itibaren randevu talebinde bulunulacak kolon, kazan, daire veya işletmelerin tesisat kontrolü sırasında elden teslim edilen test sonuç beyanı ve topraklama raporunun talebi dijital sistemde ilgili linkleri üzerinden ilişkilendirme yapılarak gönderileceği 26.05.2012 tarih, 15 sayılı duyuru metni ile tebliğ edilmiştir.

 

Fleks standart uygulaması; TS EN 10670 standardına sahip Soba ve Ocak flekslerinin standardı değiştirilerek yerine, TS EN 14800 standardı getirildiği, 01.06.2011 tarihinden itibaren gaz arzı sağlanacak soba ve ocak bağlantılarında TS EN 14800 standardına uygun fleks bağlantısı yapılacağı 26.05.2012 tarih, 14 sayılı duyuru metni ile tebliğ edilmiştir.

 

Doğal gaz ile kullanılan bacaların, tesisat malzemelerinin ve yakıcı cihazlarının belgeleri ve vizeleri düzenli olarak imalatçı firmalar tarafından ülkemizdeki tüm dağıtım firmalarına gönderilmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Bu uygulamanın, tek merkezden ve düzenli yürümesi için dağıtım firmalarının üyesi olduğu Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcılar Birliği çatısı altında kontrol edilmesine karar verilmiş ve uygulamaya geçilmiştir.

 

Belgeli ve vizeli ürün sorgulaması; Doğal gaz tesisat montajında kullanılacak malzemelerin ve doğal gaz yakıcı cihazların standart belgelerinin veya vizelerinin olmaması halinde proje onayı ve doğal gaz arzı sağlanılmamaktadır. Yetkili firmalarımızın kullanılacak malzemelerin belgelerinin takibini www.gazmer.com.tr internet adresinde Belgeli ve Vizeli Ürün Sorgulama bölümünden yapması gerekmektedir.

 

Yetkili firmalarımızın, proje hazırlama safhasında kazan, endüstriyel pişirici veya özel tanımlı cihazların belgelerinin www.gazmer.com.tr internet adresinde yayınlanması halinde, projede cihaz belgelerini proje ile birlikte gönderilmesine gerek kalmayacağı 26.05.2012 tarih, 13 sayılı duyuru metni ile tebliğ edilmiştir.

 

Yukarıda yer alan gündem maddeleri karşılıklı değerlendirilmiş olup gerekli işlemlerin yapılmasında görüş birliğine varılmıştır.

Diğer Haberler
2019 Yılı Sertifika Bedelleri Belli Oldu 2/25/2019
Sayaç Kontrolleri Gerçekleştiriliyor 2/18/2019
Kaçak Doğal Gaz Kullanımlarına Yasal İşlem Yapılıyor 12/19/2018
Kombi Bakımı ve Baca Temizliği önemli 12/7/2018
Kış ayları için tasarrufun ipuçları 10/26/2018
Şirketimiz çalışanları iftar organizasyonunda buluştular 6/11/2018
Sahte aramalara itibar etmeyiniz. 3/28/2018
Güvenli doğal gaz kullanımı konusunda abonelerimizi uyarıyoruz 12/15/2017
KOMBİ BAKIMI ve BACA TEMİZLİĞİ İÇİN UYARI! 10/2/2017
Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı 6/15/2017
EPDK'dan doğal gaz aboneliği uyarısı 3/15/2017
KOMBİ BAKIMI ve BACA TEMİZLİĞİ İÇİN UYARI! 10/22/2016
Doğalgaza yüzde 10 indirim yapılacak 10/1/2016
SelÇukGAZ 2016 9.etap yatırım programını başlattı 5/16/2016
Altyapı kurumlarının kazı çalışmalarında dikkat etmesi gerekiyor 3/31/2016
Doğal Gaz Tesisatlarınızı yetkili firmalara yaptırın 3/31/2016
Sn.Kenan ŞARA’nın vefatının 1.yıldönümü 12/11/2015
Şirketimiz, abonelerinden mevzuatta belirlenmiş bedeller haricinde iç tesisat kontrol bedeli, tesisat kontrol bedeli ve/veya benzeri adlar altında herhangi bir mevzuat harici bedel almamıştır 10/6/2015
2015 yılı itfaiye eğitimi başarıyla tamamlandı. 9/10/2015
2015 Yılı Yatırım programı hk, 4/3/2015
Periyodik Tesisat Kontrollerimiz Devam Ediyor 2/19/2015
Sayaç bakım, onarım ve kalibrasyonların önemi 1/28/2015
Genel Müdür Vekilimiz aile mezarlığına defnedildi. 12/13/2014
Acı kaybımız 12/11/2014
Şirketimiz kaliteyi yeniledi. 12/9/2014
Şirketimiz Genel Müdür V. Sn.Kenan ŞARA'ya acil şifalar diliyoruz. 12/9/2014
2014 yılı itfaiye eğitimi başarıyla tamamlandı. 9/27/2014
2014 yılı bakım onarım çalışmalarımız devam ediyor 10/20/2014
Fatura ödeme noktaları hakkında önemli uyarı 10/20/2014
2014 Yatırım Programı Devam Ediyor 10/20/2014
Ağustos ayında doğal gaza zam yok 8/1/2014
Ramazan Bayramı tebriği 7/25/2014
2014 Olağan Genel Kurul Toplantısı 6/19/2014
Düşük Tüketim Fatura Limitlerini Açıkladı 5/23/2014
Yüreğimiz Soma’da 5/23/2014
Albayrak görevini Şara'ya devretti. 4/28/2014
Fatura ödeme noktaları ile ilgili önemli uyarı. 4/17/2014
Son Düzenlemelerle İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Eğitimi tamamlandı. 4/10/2014
Geleneksel Kan Bağışı Programı 3/31/2014
Yaz Saati Uygulaması 3/26/2014
Periyodik tesisat kontrolleri devam ediyor 3/17/2014
17 aydır doğal gaz alım fiyatları aynı 3/3/2014
Şirketimiz Seveso 2 Bilgilendirme Seminerinde 3/3/2014
Doğal gaza şubat ayında zam yok 1/18/2014
En ucuz doğal gaz Kuzey Irak'tan 12/30/2013
Ocak ayında doğal gaza zam yok 12/27/2013
2013~2014 yılı Yatırım Programı 12/25/2013
Doğal gaz ödeme noktaları 12/17/2013
Baca gazı zehirlenmelerine dikkat! 12/13/2013
Kalite belgelerimiz yenilendi 11/11/2013
Kasım ayında doğal gaza zam yok 11/2/2013
Sn.Yıldız, ‘Ekim ayında zam yok’ 9/26/2013
Eylül ayı içerisinde doğal gaza zam yok 9/3/2013
2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi 8/20/2013
Yetkili firma toplantıları gerçekleştirildi. 7/9/2013
2.Etap denetleme faaliyeti tamamlandı 6/14/2013
1.Etap denetleme faaliyeti tamamlandı 5/27/2013
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi 4/20/2013
Çumra’da İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi 4/20/2013
Yatırım çalışmalarımız devam ediyor. 4/11/2013
Çumra Belediyesi Encümen toplantısı... 3/27/2013
2013 yılı Çumra yatırım programı başladı. 3/27/2013
2013 yılı Seydişehir yatırım programı başladı. 3/25/2013
Seydişehir Belediyesi Encümen toplantısı... 3/25/2013
SelÇukGAZ, Elektromed A.Ş.yi ziyaret etti. 3/11/2013
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı 3/8/2013
Şirketimizden basın açıklaması 3/1/2013
Doğal Gazda Sevindirici Haber 2/25/2013
Sn.Çat makamında ziyaret edildi 2/12/2013
Sn.Erdem makamında ziyaret edildi 2/12/2013
Şirketimizden İç Tesisat Uyarısı! 1/14/2013
Şirketimiz, T. Garanti Bankası A.Ş. ile fatura tahsilatı anlaşması imzaladı. 1/7/2013
Çumra Belediye Başkanı makamında ziyaret edildi 12/24/2012
Seydişehir Belediye Başkanı makamında ziyaret edildi 12/24/2012
Şirketimiz, Ortak Akıl Toplantısı'nda 12/17/2012
Ocak'ta doğal gaza zam yok 12/14/2012
2012 Yatırım Programı değerlendirildi 12/14/2012
Maliye faturadan takip edecek! 12/8/2012
Bunları yapın doğal gaz faturanızı düşürün! 12/7/2012
Şirketimiz'den Kan Bağışı 12/6/2012
Şirketimiz, EIF Kongresindeydi... 10/8/2012
Olağan Genel Kurul Toplantısı 9/26/2012
Karadeniz'de ilk doğal gaz bulundu 9/17/2012
Çelik Vana Eğitimi düzenlendi 6/22/2012
SelÇukGAZ Çumra 2012 Yatırım Programı 6/18/2012
Çumra Belediye Başkanı makamında ziyaret edildi 6/13/2012
İNGAZ'ı ziyaret ettik. 6/13/2012
Seydişehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine doğal gaz eğitimi. 6/11/2012
Çumra itfaiye ekiplerine doğal gaz eğitimi. 6/11/2012
Mobil bakım onarım ve doğal gaz kaçak arama faaliyetleri… 5/9/2012
2012 yılı Yatırım Programı töreni 4/28/2012
Katodik Koruma Eğitimi hk, 4/26/2012
Temel Doğal Gaz, Kontrolsüz Doğal Gaz Çıkışlarına Müdahale ve Yangın Eğitimi 4/5/2012
SelÇukGAZ RMS-A İşletim ve Temel Regülatör Eğitimi hk, 3/13/2012
Şirketimizde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı. 3/9/2012
SelÇukGAZ; KONFORLU ve GÜVENLİ YARINLARA DMS ile KARAR KILDI 1/31/2012
Tarife Hesaplama Usul ve Esasları belirlendi. 1/3/2012
Değerlendirme toplantısı organize edildi. 12/20/2011
Hukuk Müşavirimiz Sn.Hacer YETKİN Seydişehir'de... 10/25/2011
Yeni Cami Mahallesi ve Sofuhane Mahallesi doğal gaz arzı sağlandı. 9/29/2011
Olağan genel kurul toplantımızı icra ettik... 7/23/2011
SelÇukGAZ iş sağlığı ve iş güvenliği eğitiminde. 6/9/2011
2011 yılı yatırım programı Seydişehir bölgesinde başladı. 5/14/2011
AKBANK gişe ve otomatik ödeme protokolü imzalanmıştır. 5/3/2011
187 Doğal Gaz Acil Hattı 4/4/2011
23 aydır doğal gaz fiyatları aynı 4/4/2011
Yaşlılara Saygı Haftası 3/23/2011
18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü 3/18/2011
12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif ERSOY'u anma günü 3/12/2011
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı. 3/9/2011
Sevkiyat Kontrol Merkezi Projesi 2/14/2011
SelÇukGAZ denetlendi 2/1/2011
Çorumgaz Genel Müdürü Sn.Kasım KAHRAMAN şirketimizi ziyaret etti. 1/17/2011
Çumra İHL doğal gaza kavuştu 1/3/2011
Seydişehir'de doğal gaz kullanımı yaygınlaşıyor 1/1/2011
SelÇukGAZ Enerji Sektörü ile ilgili kongreye katıldı. 12/2/2010
Saatler geri alınıyor 11/1/2010
Çumra ilçesi doğal gaza kavuştu 10/15/2010
Kurumsal eserlerimiz ve çalışma ilkelerimiz incelenmiştir 1/1/2011
SelÇukGAZ'dan yetkili firma uyarısı 9/22/2010
Huzurlu doğal gaz kullanımı için tavsiyeler 9/22/2010
Doğal gazın verimli kullanımı hakkında uyarılar 9/22/2010
SelÇukGAZ'dan güvenli doğal gaz uyarısı 9/21/2010
SelÇukGAZ tüketiciyi eğitiyor 9/21/2010
Büyük binalarda merkezi sistem zorunluluğu 9/21/2010
Fatih ALTUNTAŞ, SelÇukGAZ Proje Müdürü olarak atanmıştır. 8/25/2010
Doğal Gaz Tesisatlarınızı Sertifika Sahibi Firmalara Yaptırın. 6/19/2010
1 Temmuz'a Dikkat Edin. 6/15/2010
SelÇukGAZ, Bacader toplantısına katıldı. 9/22/2010
UGETAM'dan Harita Bilgisi ve Çelik ile PE Şebeke Tasarımı Eğitimi Alındı. 5/31/2010
UGETAM'dan Malzeme - Kaynak Bilgisi ve Kalite Kontrol Teknikleri Eğitimi Alındı. 5/31/2010
UGETAM'dan Sayaçlar ve İç Tesisat Eğitimi Alındı. 5/31/2010
SelÇukGAZ 2. Yıldönümünü Kutladı 5/4/2010
SelÇukGAZ Personeli UGETAM Eğitimini Tamamladı. 4/29/2010
Yetkili Firmaların Katılımı ile İç Tesisat Toplantısı Düzenlendi 4/29/2010
Şirketimiz, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü Kutladı. 4/29/2010
SelÇukGAZ yatırımlarına devam ediyor 4/29/2010
SelÇukGAZ Proje Müdürlüğü’ne M.Hayri ÖZDEMİR atandı 8/24/2010
Seydişehir Belediyesi, SelÇukGAZ ve işadamları istişare toplantısı düzenlendi. 4/29/2010
Gaz-Bir toplantısı Kayseri'de yapıldı 4/29/2010
EPDK yeni binasına taşındı 4/29/2010
Doğal Gaz Sayaç Değişikliği 4/29/2010
Merkezi sistem zorunluluğu geliyor 4/29/2010
BOTAŞ`a doğal gaz arama ve üretim yetkisi 9/30/2009
Doğal gaz kullanılan yerlerde solunum yolu hastalıklarına daha az rastlanıyor 8/27/2009
Yüzyılın projesinde 50 bin kişiye iş imkânı 8/27/2009
İmzalar Ankara'da atıldı, Nabucco rüya değil gerçek 8/27/2009
SelÇukGAZ Kalite Belgelerine sahip oldu 8/24/2009
İç Tesisat Toplantısı 8/24/2009
İlk kazma vuruldu 12/19/2009
Abonelik kabulü başladı 10/23/2008
SelÇukGAZ UGETAM'da 3/30/2009
İSG Eğitimi 2/14/2009
 
 
Copyright © 2014 Selçuk Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. - Gizlilik Sözleşmesi
Hızlı Erişim Menüsü