Mavi Doğa Yeşil Sarı Ekonomik Güvenli
ANA SAYFA KURUMSAL ABONELİK İÇ TESİSAT DOĞAL GAZ İLETİŞİM
KURUMSAL
SelÇukGAZ Hakkında
Bilgi Toplumu Hizmetleri
Kişisel Verilerin Korunması
Sözleşmeler
Organizasyon Şeması
Kurumsal Çalışma İlkelerimiz
Doğal Gaza Kavuşma Gerçeği
Sosyal Sorumluluk
SelÇukGAZ ve ÇEVRE
İnsan Kaynakları
Tanıtım Faaliyetlerimiz
Fotoğraf Galerisi
Basında SelÇukGAZ
Bilgi Edinme
Linkler
Belgeler
Kurumsal Dökümanlar
Gizlilik Sözleşmesi
İletişim
Mobil bakım onarım ve doğal gaz kaçak arama faaliyetleri…
5/9/2012

Doğal gaz dağıtım lisans bölgelerimiz dâhilinde, abonelerimizin güvenli doğal gaz kullanımını tesis etmek, personelimizin bilgi ve tecrübesini artırmak, kaliteli hizmet sunmak maksadı ile; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun, 03.11.2002 tarih, 24925 sayılı Resmi Gazete ilanı ile yürürlüğe giren; Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 69.maddesi kapsamında eğitim organizasyonları GAZMER; Doğal Gaz ve Enerji Eğitim Belgelendirme Denetim ve Teknolojik Hizmetler Ltd.Şti. uhdesinde Sn.Mustafa CEYHAN önderliğinde; RMS-A İşletimi ve Temel Regülâtör Eğitim Programı; Temel Doğal Gaz, Kontrolsüz Doğal Gaz Çıkışlarına Müdahale ve Yangın Eğitim programı; Sn.Metin ÇELİKER önderliğinde de Katodik Koruma Eğitim Programı tam katılım ile başarıyla tamamlanmıştır.

 

Teorik ve pratik uygulamalı eğitim programının, ayrı ayrı ve birbirinden bağımsız bir şekilde Samsun; Tekkeköy, Canik, İlkadım, Atakum, Çumra ve Seydişehir’de icrâ edilmiştir.

 

Acil müdahale sırasında kontrolsüz doğal gaz çıkışlarının yönetilmesi, ekip oluşturma ve sevk etme; genel koordinasyon uygulamalı olarak yapılarak; eğitim programına iştirak eden personellerimize tehlikeyi yakınında hissedecek şekilde tecrübelerinin arttırılması hedeflenmiştir.

 

Doğal gaz dağıtım lisans sözleşmesinin heyecanının yaşandığı ilk günden, bugüne değin, tedârik zincirinde yer alan; cihaz, donanım, ekip ve ekipmanın kalitelisini, güvenilirliğini, kullanım verimliliği ile yapılanmamızın yıllara sarî itfâ kullanımını öncelikli değerlendirme skalasında yer almıştır.

 

Bu amaca uygun olarak; tedârik edilen cihaz, donanım, ekip ve ekipmanın düzenli, dikkatli ve tertipli kullanımına azamî özen gösterilmesi kurumsal işleyişimizin amîr hükmü ve gereğidir.

 

İşletmedeki ekipman ve sistemlerin fonksiyonlarını en yüksek performansta sürdürmeleri için gerçekleştirilen faaliyetler kesintisiz doğal gaz arzının sağlanabilmesini temin etmek maksadı ile; gerekli bakım onarım işlerini yürütebilmek için her zaman uygun vasıfta yeteri kadar eleman, daha fazla ön tedbir yatırımı, mekanizasyonun artırılması, daha fazla otomasyon sistemi, basınç sistemine dayalı ekipman karmaşıklığının artması, yedek parça ve bakım malzemeleri çeşidi, yüksek üretim ve hizmet kalitesi, teslimat prosedürü ve şebeke işleyiş düzenlemesindeki kısıtlayıcı esaslar; ihtiyacın önemini ifade etmekle yeterli olmaktadır.

 

Günümüz işletmelerinde karmaşık özellikli makinelerin yaygın bir şekilde kullanılması, bakım ve tamir işlerinin düzenli bir şekilde önceden tespit edilen plan ve programlara uygun olarak yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. Bununla birlikte bir işletmede yürütülen faaliyetlerde kullanılan ekipmanların birbiriyle ilişki içerisinde olması, herhangi bir ekipmanın bozulması işletmedeki diğer birimleri de olumsuz etkileyeceğinden istenmeyen aksamalar meydana gelebilecektir.

 

Bu bağlamda bakım onarım planlamaları ile işletme imkânlarının faydalı ömrünü uzatmak, yıpranmayı ve eskimeyi en düşük düzeye indirerek işletmenin değerini korumak, ekip ve ekipman donanımlarının üretim için emre amade hazır sürelerini en yüksek düzeyde tutmak, kesintisiz doğal gaz arzının sağlanabilmesi için kalite düzeyini koruyacak veya arttıracak şekilde işletme imkânlarının kaliteli olmalarını sağlamak, acil durumlar için bulundurulan bütün; ekipman, donanım, yedek üniteler, kurtarma teçhizatı, yangın söndürme tesisatı vebenzerî donanımların çalışır durumda hazır bulunmasını sağlamak, bütün bu hedefleri yerine getirmek için yapılan çalışmalarda personelin emniyetinde herhangi bir fedakârlığa yol açmamak ve şahıs emniyetini arttırmak, bütün bu sayıların uzun dönemde en düşük maliyetle sağlanmasını gerçekleştirmek ana hatları ile hedef olarak ifade edilmektedir.

 

Hedeflenen sürecin etkin bir şekilde uygulamalı olarak hayata geçirilebilmesi maksadı ile; Ford Transit 350ED tam donanımlı bakım onarım ve kaçak arama aracımız; Konya ve Samsun illerindeki tarihi ve turizm dokularını canlandıran siluetler ile birlikte şirketlerimizi temsil eden müşterek logo altında Samsun; Tekkeköy, Canik, İlkadım, Atakum, Seydişehir ve Çumra doğal gaz dağıtım faaliyetlerine sunulmuştur.

 

Aracın iç dizaynında, doğal gaz dağıtım ve işletme faaliyetlerinde kullanılacak tüm donanımlar ile birlikte donanımların kullanım ve koruma özellikleri göz önünde bulundurulmuştur.

 

Doğal gaz iletim ve dağıtım hatları üzerindeki kaçak arama faaliyetlerinde kullanılmak üzere; Sensıd PMD mobil doğal gaz kaçak ara sistemi, Sensıd Gold el detektörü ve lazer Multimetre metan dedektörü tedârik edilmiştir.

 

Sensıd PMD mobil doğal gaz kaçak arama sistemi; Metan gazını bir PPM`den %100 yoğunluğa kadar ölçebilecek şekilde dizayn edilmiştir. Bu cihaz ayrıca çöplüklerde ve diğer gazların var olduğu alanlarda yalnızca metan gazını tespit edebilmektedir. PMD cihazında metan gazını tespit edebilmek için kızıl ötesi IR; Emme Spectroscopy tekniği ve elektronik filtre kullanılmıştır.

 

Cihaz ilk olarak proplar ve pompası sayesinde teftiş ettiği alandaki hava örneklerini alarak kızıl ötesi tekniği yardımı ile metan gazını tespitini sağlamaktadır. Cihazın kullandığı kızıl ötesi ışın yalnızca üretici firma tarafından programlandığı gaz dalgalarını filtreden geçirerek ölçüm işlemini tamamlamaktadır. Cihaz PPM , %LEL ve %yoğunluk olarak tespit yapabilmektedir. Bluetooth kayıt edebilme fonksiyonu ile gerçek zaman kayıtlarını depolayabilmektedir. Özel GPS ve geniş kapasite data kayıt fonksiyon özelliği bulunmaktadır.

 

Sensıd Gold el detektörü; içinde yer alan çeşitli sensorlar sayesinde yanıcı, patlayıcı, oksijen ve toksit gaz varlığını PPM, LEL ve % yoğunluk seviyelerine bağlı olarak teftiş ve tespit edebilmektedir. Cihaz yalnızca doğalgaz varlığını tespit etmek amacı kalibre edilmiş olup karbondioksit vebenzeri gazların varlığının tespit edilmesi durumunda NSR; standart işlem dışı durum olarak uyarı vermektedir. Tarama esnasında ortamda yoğunluğu yüksek yanıcı ve patlayıcı; hidrokarbon, benzin, propan, bütan gibi gazların olması durumunda NSC; standartlar harici yanıcı veya patlayıcı gaz yoğunluğu olarak uyarı vermektedir.

 

Lazer multimetre el detektörü; özellikle erişilmesi çok zor olan her türlü alanlarda metan ve doğal gaz gibi gazların varlığını tespit edebilmektedir. Otuz metreye kadar lazer ışını kullanarak doğal gaz kaçağını, gaz bulutlarının varlığına bağlı olarak yoğunluk yönü ile tespit etmektedir.

 

Bakım onarım ve kaçak arama aracı ile; tesis edilmiş doğal gaz alt yapı şebekesinin devreye alınması, kontrolsüz gaz çıkışlarına müdahale, lisans bölgemizde tesis edilmiş; RMS-A, MS-A, RS-A, RMS-B, 5.000 Sm3/h kapasiteli RMS-B bölge regülatörleri ve müşteri istasyonlarının devreye alınması ve bakım çalışmalarının yürütülmesi, katodik koruma sisteminin bakımı, tesis edilen doğal gaz hatları üzerinde kaçak arama faaliyetleri, doğal gaz hatlarına muhtemel verilebilecek hasarların giderilmesi, gerekli görülmesi halinde alt ve üst yapı tesislerinin deplase edilmesi, Acil Eylem Planı gerektiren durumlar ile doğal gaz yangınlarına profesyonel ekiplerimiz ile kolaylıkla müdahale edilebilecektir.

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun, 22.11.2007 tarih, DAG/1383-6/167 sayılı kurul kararı ile Seydişehir ve Çumra şehirlerinde doğal gaz dağıtım faaliyetlerinin icrâsında yetkilendirilen SELÇUK DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. ile birlikte 06.07.2004 tarih ve DAG/336-12/058 sayılı kurul kararı ile Tekkeköy, Canik, İlkadım ve Atakum şehirlerinde doğal gaz dağıtım faaliyetlerinin icrâsında yetkilendirilen SAMGAZ DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş, aynı yönetim ve denetim icrâsına bağlı yapılandırılmış ve ticaret sicil gazetelerinde gerekli lisans tadîl işlemleri tamamlanmış lisans firmalarıdır.

 

03.05.2012 tarih, YM.12.04.01 revizyon numaralı BAKIM ONARIM FAALİYETLERİ HİZMET ALIM PROTOKOLÜ kapsamında sürdürülecek bakım onarım faaliyetlerinde fiilen hizmete sunulmuştur.

 

Diğer Haberler
2019 Yılı Sertifika Bedelleri Belli Oldu 2/25/2019
Sayaç Kontrolleri Gerçekleştiriliyor 2/18/2019
Kaçak Doğal Gaz Kullanımlarına Yasal İşlem Yapılıyor 12/19/2018
Kombi Bakımı ve Baca Temizliği önemli 12/7/2018
Kış ayları için tasarrufun ipuçları 10/26/2018
Şirketimiz çalışanları iftar organizasyonunda buluştular 6/11/2018
Sahte aramalara itibar etmeyiniz. 3/28/2018
Güvenli doğal gaz kullanımı konusunda abonelerimizi uyarıyoruz 12/15/2017
KOMBİ BAKIMI ve BACA TEMİZLİĞİ İÇİN UYARI! 10/2/2017
Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı 6/15/2017
EPDK'dan doğal gaz aboneliği uyarısı 3/15/2017
KOMBİ BAKIMI ve BACA TEMİZLİĞİ İÇİN UYARI! 10/22/2016
Doğalgaza yüzde 10 indirim yapılacak 10/1/2016
SelÇukGAZ 2016 9.etap yatırım programını başlattı 5/16/2016
Altyapı kurumlarının kazı çalışmalarında dikkat etmesi gerekiyor 3/31/2016
Doğal Gaz Tesisatlarınızı yetkili firmalara yaptırın 3/31/2016
Sn.Kenan ŞARA’nın vefatının 1.yıldönümü 12/11/2015
Şirketimiz, abonelerinden mevzuatta belirlenmiş bedeller haricinde iç tesisat kontrol bedeli, tesisat kontrol bedeli ve/veya benzeri adlar altında herhangi bir mevzuat harici bedel almamıştır 10/6/2015
2015 yılı itfaiye eğitimi başarıyla tamamlandı. 9/10/2015
2015 Yılı Yatırım programı hk, 4/3/2015
Periyodik Tesisat Kontrollerimiz Devam Ediyor 2/19/2015
Sayaç bakım, onarım ve kalibrasyonların önemi 1/28/2015
Genel Müdür Vekilimiz aile mezarlığına defnedildi. 12/13/2014
Acı kaybımız 12/11/2014
Şirketimiz kaliteyi yeniledi. 12/9/2014
Şirketimiz Genel Müdür V. Sn.Kenan ŞARA'ya acil şifalar diliyoruz. 12/9/2014
2014 yılı itfaiye eğitimi başarıyla tamamlandı. 9/27/2014
2014 yılı bakım onarım çalışmalarımız devam ediyor 10/20/2014
Fatura ödeme noktaları hakkında önemli uyarı 10/20/2014
2014 Yatırım Programı Devam Ediyor 10/20/2014
Ağustos ayında doğal gaza zam yok 8/1/2014
Ramazan Bayramı tebriği 7/25/2014
2014 Olağan Genel Kurul Toplantısı 6/19/2014
Düşük Tüketim Fatura Limitlerini Açıkladı 5/23/2014
Yüreğimiz Soma’da 5/23/2014
Albayrak görevini Şara'ya devretti. 4/28/2014
Fatura ödeme noktaları ile ilgili önemli uyarı. 4/17/2014
Son Düzenlemelerle İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Eğitimi tamamlandı. 4/10/2014
Geleneksel Kan Bağışı Programı 3/31/2014
Yaz Saati Uygulaması 3/26/2014
Periyodik tesisat kontrolleri devam ediyor 3/17/2014
17 aydır doğal gaz alım fiyatları aynı 3/3/2014
Şirketimiz Seveso 2 Bilgilendirme Seminerinde 3/3/2014
Doğal gaza şubat ayında zam yok 1/18/2014
En ucuz doğal gaz Kuzey Irak'tan 12/30/2013
Ocak ayında doğal gaza zam yok 12/27/2013
2013~2014 yılı Yatırım Programı 12/25/2013
Doğal gaz ödeme noktaları 12/17/2013
Baca gazı zehirlenmelerine dikkat! 12/13/2013
Kalite belgelerimiz yenilendi 11/11/2013
Kasım ayında doğal gaza zam yok 11/2/2013
Sn.Yıldız, ‘Ekim ayında zam yok’ 9/26/2013
Eylül ayı içerisinde doğal gaza zam yok 9/3/2013
2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi 8/20/2013
Yetkili firma toplantıları gerçekleştirildi. 7/9/2013
2.Etap denetleme faaliyeti tamamlandı 6/14/2013
1.Etap denetleme faaliyeti tamamlandı 5/27/2013
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi 4/20/2013
Çumra’da İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi 4/20/2013
Yatırım çalışmalarımız devam ediyor. 4/11/2013
Çumra Belediyesi Encümen toplantısı... 3/27/2013
2013 yılı Çumra yatırım programı başladı. 3/27/2013
2013 yılı Seydişehir yatırım programı başladı. 3/25/2013
Seydişehir Belediyesi Encümen toplantısı... 3/25/2013
SelÇukGAZ, Elektromed A.Ş.yi ziyaret etti. 3/11/2013
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı 3/8/2013
Şirketimizden basın açıklaması 3/1/2013
Doğal Gazda Sevindirici Haber 2/25/2013
Sn.Çat makamında ziyaret edildi 2/12/2013
Sn.Erdem makamında ziyaret edildi 2/12/2013
Şirketimizden İç Tesisat Uyarısı! 1/14/2013
Şirketimiz, T. Garanti Bankası A.Ş. ile fatura tahsilatı anlaşması imzaladı. 1/7/2013
Çumra Belediye Başkanı makamında ziyaret edildi 12/24/2012
Seydişehir Belediye Başkanı makamında ziyaret edildi 12/24/2012
Şirketimiz, Ortak Akıl Toplantısı'nda 12/17/2012
Ocak'ta doğal gaza zam yok 12/14/2012
2012 Yatırım Programı değerlendirildi 12/14/2012
Maliye faturadan takip edecek! 12/8/2012
Bunları yapın doğal gaz faturanızı düşürün! 12/7/2012
Şirketimiz'den Kan Bağışı 12/6/2012
Şirketimiz, EIF Kongresindeydi... 10/8/2012
Olağan Genel Kurul Toplantısı 9/26/2012
Karadeniz'de ilk doğal gaz bulundu 9/17/2012
Çelik Vana Eğitimi düzenlendi 6/22/2012
SelÇukGAZ Çumra 2012 Yatırım Programı 6/18/2012
Çumra Belediye Başkanı makamında ziyaret edildi 6/13/2012
İNGAZ'ı ziyaret ettik. 6/13/2012
Seydişehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine doğal gaz eğitimi. 6/11/2012
Çumra itfaiye ekiplerine doğal gaz eğitimi. 6/11/2012
Yetkili firmalar ile toplantı yapıldı. 6/9/2012
2012 yılı Yatırım Programı töreni 4/28/2012
Katodik Koruma Eğitimi hk, 4/26/2012
Temel Doğal Gaz, Kontrolsüz Doğal Gaz Çıkışlarına Müdahale ve Yangın Eğitimi 4/5/2012
SelÇukGAZ RMS-A İşletim ve Temel Regülatör Eğitimi hk, 3/13/2012
Şirketimizde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı. 3/9/2012
SelÇukGAZ; KONFORLU ve GÜVENLİ YARINLARA DMS ile KARAR KILDI 1/31/2012
Tarife Hesaplama Usul ve Esasları belirlendi. 1/3/2012
Değerlendirme toplantısı organize edildi. 12/20/2011
Hukuk Müşavirimiz Sn.Hacer YETKİN Seydişehir'de... 10/25/2011
Yeni Cami Mahallesi ve Sofuhane Mahallesi doğal gaz arzı sağlandı. 9/29/2011
Olağan genel kurul toplantımızı icra ettik... 7/23/2011
SelÇukGAZ iş sağlığı ve iş güvenliği eğitiminde. 6/9/2011
2011 yılı yatırım programı Seydişehir bölgesinde başladı. 5/14/2011
AKBANK gişe ve otomatik ödeme protokolü imzalanmıştır. 5/3/2011
187 Doğal Gaz Acil Hattı 4/4/2011
23 aydır doğal gaz fiyatları aynı 4/4/2011
Yaşlılara Saygı Haftası 3/23/2011
18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü 3/18/2011
12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif ERSOY'u anma günü 3/12/2011
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı. 3/9/2011
Sevkiyat Kontrol Merkezi Projesi 2/14/2011
SelÇukGAZ denetlendi 2/1/2011
Çorumgaz Genel Müdürü Sn.Kasım KAHRAMAN şirketimizi ziyaret etti. 1/17/2011
Çumra İHL doğal gaza kavuştu 1/3/2011
Seydişehir'de doğal gaz kullanımı yaygınlaşıyor 1/1/2011
SelÇukGAZ Enerji Sektörü ile ilgili kongreye katıldı. 12/2/2010
Saatler geri alınıyor 11/1/2010
Çumra ilçesi doğal gaza kavuştu 10/15/2010
Kurumsal eserlerimiz ve çalışma ilkelerimiz incelenmiştir 1/1/2011
SelÇukGAZ'dan yetkili firma uyarısı 9/22/2010
Huzurlu doğal gaz kullanımı için tavsiyeler 9/22/2010
Doğal gazın verimli kullanımı hakkında uyarılar 9/22/2010
SelÇukGAZ'dan güvenli doğal gaz uyarısı 9/21/2010
SelÇukGAZ tüketiciyi eğitiyor 9/21/2010
Büyük binalarda merkezi sistem zorunluluğu 9/21/2010
Fatih ALTUNTAŞ, SelÇukGAZ Proje Müdürü olarak atanmıştır. 8/25/2010
Doğal Gaz Tesisatlarınızı Sertifika Sahibi Firmalara Yaptırın. 6/19/2010
1 Temmuz'a Dikkat Edin. 6/15/2010
SelÇukGAZ, Bacader toplantısına katıldı. 9/22/2010
UGETAM'dan Harita Bilgisi ve Çelik ile PE Şebeke Tasarımı Eğitimi Alındı. 5/31/2010
UGETAM'dan Malzeme - Kaynak Bilgisi ve Kalite Kontrol Teknikleri Eğitimi Alındı. 5/31/2010
UGETAM'dan Sayaçlar ve İç Tesisat Eğitimi Alındı. 5/31/2010
SelÇukGAZ 2. Yıldönümünü Kutladı 5/4/2010
SelÇukGAZ Personeli UGETAM Eğitimini Tamamladı. 4/29/2010
Yetkili Firmaların Katılımı ile İç Tesisat Toplantısı Düzenlendi 4/29/2010
Şirketimiz, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü Kutladı. 4/29/2010
SelÇukGAZ yatırımlarına devam ediyor 4/29/2010
SelÇukGAZ Proje Müdürlüğü’ne M.Hayri ÖZDEMİR atandı 8/24/2010
Seydişehir Belediyesi, SelÇukGAZ ve işadamları istişare toplantısı düzenlendi. 4/29/2010
Gaz-Bir toplantısı Kayseri'de yapıldı 4/29/2010
EPDK yeni binasına taşındı 4/29/2010
Doğal Gaz Sayaç Değişikliği 4/29/2010
Merkezi sistem zorunluluğu geliyor 4/29/2010
BOTAŞ`a doğal gaz arama ve üretim yetkisi 9/30/2009
Doğal gaz kullanılan yerlerde solunum yolu hastalıklarına daha az rastlanıyor 8/27/2009
Yüzyılın projesinde 50 bin kişiye iş imkânı 8/27/2009
İmzalar Ankara'da atıldı, Nabucco rüya değil gerçek 8/27/2009
SelÇukGAZ Kalite Belgelerine sahip oldu 8/24/2009
İç Tesisat Toplantısı 8/24/2009
İlk kazma vuruldu 12/19/2009
Abonelik kabulü başladı 10/23/2008
SelÇukGAZ UGETAM'da 3/30/2009
İSG Eğitimi 2/14/2009
 
 
Copyright © 2014 Selçuk Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. - Gizlilik Sözleşmesi
Hızlı Erişim Menüsü