Mavi Doğa Yeşil Sarı Ekonomik Güvenli
ANA SAYFA KURUMSAL ABONELİK İÇ TESİSAT DOĞAL GAZ İLETİŞİM
KURUMSAL
SelÇukGAZ Hakkında
Bilgi Toplumu Hizmetleri
Kişisel Verilerin Korunması
Sözleşmeler
Organizasyon Şeması
Kurumsal Çalışma İlkelerimiz
Doğal Gaza Kavuşma Gerçeği
Sosyal Sorumluluk
SelÇukGAZ ve ÇEVRE
İnsan Kaynakları
Tanıtım Faaliyetlerimiz
Fotoğraf Galerisi
Basında SelÇukGAZ
Bilgi Edinme
Linkler
Belgeler
Kurumsal Dökümanlar
Gizlilik Sözleşmesi
İletişim
Bina inşaat ruhsat başvurusu hk,
3/14/2013

DUYURU

2013/8

 

Doğalgaz yatırım ve işletme faaliyetleri; Seydişehir Belediye Başkanlığının, 17.01.2008 tarih, 2008.A.01 revizyon numaralı ve Çumra Belediye Başkanlığının, 16.01.2008 tarih, 2008.A.02 revizyon numaralı Doğal Gaz Dağıtım Projesi Çalışma Sistematiği Protokol hükümlerine uygun olarak sürdürülmektedir.

 

Anılan protokollerin; 1.28.maddesinde "Belediye, mücavir alan sınırları dâhilinde inşaat ruhsatı talebinde bulunan müteşebbislerin, ruhsat projelerini onaylamadan önce SelÇukGAZ`ın doğal gaz arzı sağlayabilmesine ilişkin yazılı onay şartını arayacaktır. Talep edilen inşaat ruhsatına ait güzergâhın doğal gaz arzının sağlanıp sağlanamayacağı yazılı olarak SelÇukGAZ tarafından bildirilmeden, inşaat projesindeki ısınma yöntemine Belediyenizin onay vermeyecektir" hükmü, 1.29.maddesinde "Talep edilen inşaat ruhsatına ait binanın doğal gaz arzının SelÇukGAZ tarafından sağlanabileceğinin bildirilmesi durumunda; Belediyenizin, inşaat ruhsatı talebine ait proje ekinde, müteşebbisin SelÇukGAZ ile yaptığı bağlantı sözleşmesinin varlığını kontrol etmekle yükümlüdür. Doğal gaz arzı sağlanabilecek hiçbir bina inşaatına; SelÇukGAZ bağlantı sözleşmesi yapılmadan inşaat ruhsatı verilmeyecektir" hükmü ve 1.30.maddesinde "Talep edilen inşaat ruhsatına ait binanın doğal gaz arzının SelÇukGAZ tarafından, yatırım programı kapsamında sağlanamayacağının bildirilmesi durumunda; Belediyenizin, inşaat ruhsatı talebine ait projeyi ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü yönetmeliğine göre, farklı bir yakıt türü dikkate alınarak inceleyecektir"  hükmü bulunmaktadır.

 

Lisans bölgemiz dahilindeki yeni inşaatların bina ruhsatı alabilmeleri için inşaatın yapılacağı güzergâhta doğal gaz olup olmadığı ve/veya yatırım programı kapsamında değerlendirilmesi hususunda yazılı bilgi talepleri; ilgili belediye tarafından yapılmakta iken yapı denetim firmalarının teşekkülü ile bu takip devredilmiştir.

 

Bu devirle, başvurulardaki standart düzenin tesis edilmesi, yeni inşaa edilecek binanın, polietilen dağıtım şebekesine bağlantı şeklinin belirlenmesi, doğal gaz arzındaki sürekliliğe ilişkin olarak basınç yüklerinin değerlendirilebilmesine yönelik gelen taleplerin bir standarda bağlama zorunluluğu hasıl olmaktadır. Nitekim, doğal gaz dağıtım hattı çalışmalarının alt yapı yatırım programları kapsamında, planlı olarak sürdürülmesi temel hedefimizidir.

 

Bu meyanda; yeni inşaatlar için yapı denetim şirketleri tarafından yapılacak sorgulamalarda; başvuru dilekçesi ekinde; teslim edilecek tüm evrak ilgili yapı denetim firması yetkilisi tarafından kaşe ve imza onayları ile; aşağıdaki bilgi ve belgelerin sunulması gerekmektedir.

 

1.    İnşaat yapılacak bölgenin onaylı kadastro durumu,

2.    Mülkiyete ait tapu kayıtları ve bilgilerin onaylı suretleri,

3.    Yapılması düşünülen binanın inşaat tarzı, inşaat oturma alanı, kat yüksekliği,

4.    Yapılacak olan binada ne maksatla doğal gaz kullanacağı ve ilgili müteahhidin yeterlilik belgeleri ile kimlik bilgilerinin onaylı suretleri,

5.    Yapı denetim firması yetki belgesi ile temsile yetkili kişiye ait imza sirküsünün onaylı sureti,

 

 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Saygılarımla,

Diğer Duyurular
Bağlantı ve abonelik işlemleri ile proje onay, kontrolörlük, test ve işletmeye alma bedelleri hk, 12/31/2018
Sertifikalı firmalar hk, 12/31/2018
2019 yılı sertifika bedelleri hk, 12/31/2018
2018 Yatırım Programı hk. 4/20/2018
2018 yılı sertifika bedelleri hk, 1/26/2018
2018 yılı bağlantı ve hizmet bedelleri hk, 12/30/2017
Sn.Yılmaz KOLSAN Vekalet duyurusu hk, 8/29/2017
Kurban Bayramı Resmi Tatil Duyurusu hk, 8/24/2017
30 Ağustos Zafer Bayramı Resmi Tatil Duyurusu hk, 8/24/2017
Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatili hk, 7/14/2017
Ramazan Bayramı Tatil Duyurusu hk, 6/24/2017
19 Mayıs Resmi Tatil Duyurusu hk, 5/22/2017
1 Mayıs Resmi Tatil Duyurusu hk, 4/29/2017
Online işlemler hk, 3/4/2017
EPDK 2017 yılı sertifika tarifeleri hk, 1/16/2017
2017 yılı proje onay bedelleri hk, 1/3/2017
2017 yılı bağlantı tarifeleri hk, 12/31/2016
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tatil duyurusu hk, 10/25/2016
30 Ağustos Zafer Bayramı Resmi Tatil duyurusu hk, 8/29/2016
19 Mayıs Resmi Tatil Duyurusu hk, 5/18/2016
23 Nisan resmi tatili duyurusu hk, 4/21/2016
SelÇukGAZ Bağlantı bedelleri hk, 12/31/2015
2016 Yılbaşı resmi tatil duyurusu hk, 12/29/2015
2016 yılı Proje Onay, Kontrolörlük, Test ve İşletmeye Alma bedelleri hk, 12/29/2015
2016 Sertifika bedelleri hk, 12/29/2015
Sn.Yılmaz KOLSAN vekalet duyurusu hk, 8/31/2015
Sn.Yılmaz KOLSAN vekalet duyurusu hk, 8/4/2015
Sn.Yılmaz KOLSAN vekalet duyurusu hk, 5/25/2015
19 Mayıs Resmi Tatil Duyurusu hk, 5/18/2015
1 Mayıs tatil duyurusu hk, 4/27/2015
23 Nisan resmi tatili hk, 4/22/2015
2015 Yılı Yatırım programı hk, 4/3/2015
Yaz saati uygulaması hk, 3/26/2015
Doğal Gaz İç Tesisat Teknik Şartnamesi revizyonu hk, 3/12/2015
2015 yılı sertifika bedelleri hk, 1/5/2015
Yılbaşı resmi tatil duyurusu hk, 12/31/2014
Genel Müdürlük Makamı vekalet duyurusu hk, 12/17/2014
2015 yılı bağlantı bedelleri hk, 12/17/2014
Sn.Kenan ŞARA vekalet duyurusu hk, 12/8/2014
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tatil duyurusu hk, 10/25/2014
SelÇukGAZ Yaz saati uygulamasının sona ermesi hk, 10/22/2014
Kurban Bayramı tatil duyurusu hk, 9/30/2014
Ondüleli Bükülebilir Doğal Gaz Hortum Kullanım Talimatı hk, 9/8/2014
Zafer Bayramı tatil duyurusu hk, 8/29/2014
Ramazan Bayramı duyurusu hk, 7/25/2014
2014 yılı Ramazan-ı Şerif süresince mesai saati uygulaması hk, 6/28/2014
19 Mayıs Resmi Tatil duyurusu hk, 5/17/2014
1 Mayıs Tatil duyurusu hk, 4/30/2014
Genel Müdürlük makamı görev değişikliği hk, 4/25/2014
SelÇukGAZ 2014 yılı yatırım programı hk, 4/18/2014
Yaz saati uygulaması hk, 3/27/2014
Kaşe değişikliği hk, 2/3/2014
2014 Yılı Bağlantı ve Abonelik Bedelleri hk, 12/31/2013
EPDK tarafından belirlenen 2014 yılı proje onay bedelleri hk, 12/31/2013
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tatili hk, 10/23/2013
21.10.2013 tarihi itibariyle bildirim belgelerinin kullanımı hk, 10/11/2013
Kurban Bayramı tatil duyurusu hk, 10/7/2013
Mesai saatlerimiz hk, 5/6/2011
SelÇukGAZ, Brüt alan uygulaması hk, 9/23/2013
30 Ağustos Zafer Bayramı Duyurusu hk, 8/27/2013
Ramazan Bayramı tatili duyurusu hk, 8/2/2013
1 Mayıs resmi tatil duyurusu hk, 4/30/2013
23 Nisan tatil duyurusu hk, 4/19/2013
Yaz dönemi kılık kıyafet uygulaması hk, 4/6/2013
Yaz saati uygulaması hk, 3/27/2013
Çumra 2013 yılı yatırım programı hk, 3/12/2013
Seydişehir 2013 yılı yatırım programı hk, 3/12/2013
Serbest tüketici listesi hk, 1/16/2013
Yeni tip regülatör bağlantıları hk, 1/16/2013
Topraklama ölçümü hk, 1/16/2013
Bağlantı, abonelik ve açma kapama bedelleri hk, 1/10/2013
187 Doğal Gaz Acil araçları tepe lambası kullanımı hk, 12/28/2012
Yılbaşı resmi tatil duyurusu 12/28/2012
İç tesisat proje onay ve tesisat kontrol bedelleri hk, 12/28/2012
İleri saat uygulamasının sona ermesi hk, 10/19/2012
Kurban Bayramı ve Cumhuriyet Bayramı tatili hk, 10/19/2012
Yatırım Programı hk, 9/26/2012
Sn.Eyüp Mustafa ÖZTÜRK'ün Proje Müdürü sıfatı ile atanması hk, 8/14/2012
Çumra 2012 yılı yatırım programı hk, 4/16/2012
Seydişehir 2012 yılı yatırım programı hk, 4/16/2012
EPDK tarafından belirlenen 2012 yılı proje onay bedelleri hk, 1/3/2012
EPDK tarafından belirlenen 2012 yılı sertifika bedelleri hk, 1/3/2012
EPDK tarafından belirlenen 2012 yılı bağlantı tarifeleri hk, 1/3/2012
Bağlantı işlemi kabulü hk, 1/4/2012
İş akdi fesih bildirimi hk, 1/3/2012
Doğal gazı güvenli ve verimli kullanalım 1/3/2012
2009 Yatırım Programı hk, 1/3/2012
Güvence bedeli hk. 1/3/2012
Bağlantı bedeli hk. 1/3/2012
Bağlantı sözleşmesinde istenilen evraklar hk. 1/3/2012
Abonelik sözleşmesinde istenilen evraklar hk. 1/3/2012
Servis kutusu bağlantıları hk, 1/3/2012
Bağlantı sözleşmesi hk, 1/3/2012
Bağlantı ve abonelik işlem süreci hk, 1/3/2012
Bağlantı sözleşmesi ve proje işlemleri hk, 1/3/2012
Sertifika başvurusu yapacak firmalar hk, 1/3/2012
Seydişehir ve Çumra’ya Doğal Gaz Hayırlı Olsun 1/3/2012
Güvence ve Sayaç açma-kapama bedelleri hk, 1/3/2012
 
 
Copyright © 2014 Selçuk Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. - Gizlilik Sözleşmesi
Hızlı Erişim Menüsü