Mavi Doğa Yeşil Sarı Ekonomik Güvenli
ANA SAYFA KURUMSAL ABONELİK İÇ TESİSAT DOĞAL GAZ İLETİŞİM
KURUMSAL
SelÇukGAZ Hakkında
Bilgi Toplumu Hizmetleri
Kişisel Verilerin Korunması
Sözleşmeler
Organizasyon Şeması
Kurumsal Çalışma İlkelerimiz
Doğal Gaza Kavuşma Gerçeği
Sosyal Sorumluluk
SelÇukGAZ ve ÇEVRE
İnsan Kaynakları
Tanıtım Faaliyetlerimiz
Fotoğraf Galerisi
Basında SelÇukGAZ
Bilgi Edinme
Linkler
Belgeler
Kurumsal Dökümanlar
Gizlilik Sözleşmesi
İletişim
2009 Yatırım Programı hk,
1/3/2012

DUYURU 2009/25 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 22.11.2007 tarih, 1383-6 sayılı kararı ile Seydişehir ve Çumra şehirlerinden oluşan dağıtım bölgesinde 01.12.2008 tarihinden itibaren doğal gaz arzı Seydişehir ilçesinde şirketimiz tarafından sağlanmaktadır. 2009 yılı yatırım programımız çerçevesinde şirketimiz tarafından cadde veya sokağında doğal gaz dağıtım hattı bulunan vatandaşlarımızın abonelik kabulü ek listede yer alan adresler ve aşağıda belirtilen prosedürler doğrultusunda 30.04.2009 tarihinden itibaren yapılacak olup abonelik işlemleri tamamlanan vatandaşlarımızın gaz arzları karşılıklı olarak imza altına alınacak olan Bağlantı Sözleşmesinde belirtilen ve mer’i mevzuat hükümleri kapsamında gerekli sürede sağlanacaktır. Bağlantı sözleşmesi işlemi için; 1. BAĞLANTI SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ Apartman 8 ve üzeri daireden oluşuyorsa; Noter tasdikli apartman karar defterine, %51 oy çokluğu ile doğal gaza geçiş kararı almalı ve bu kararlarında doğal gazı bireysel mi yoksa merkezi sistem şeklinde mi kullanacaklarını belirtmelidirler. Apartman 7 ve altında daireden oluşuyorsa %51 oy çokluğunu ifade eden ve şirketimize atfen kaleme alınmış dilekçe ile sunmalıdırlar. Ancak toplam inşaat alanı 2.000 metrekare ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybirliği ile yani %100 çoğunluğun verecekleri karar üzerine yapılır. Apartmandaki Bağımsız Birim Sayısına (BBS) dükkânların dâhil edilip edilmeyeceğini apartman yönetimi belirleyecektir. Eğer apartman yönetimi noter tasdikli karar defterine, dükkânları kat mülkiyetinden çıkardığına dair bir karar alır ve bunu belediyeye onaylatırsa doğal gaza geçiş kararında dükkân sahiplerinin imzası aranmaz, aksi halde alınacak %51 oy çokluğu kararında dükkân sahiplerinin imzası da gerekmektedir. Bina sahibi tek kişi ise kararını belirtir dilekçe yeterli olacaktır. Şahıs işlemlerinde kişinin T.C. kimlik numarası, ticari işlemlerde de, şirketin vergi numarasının ibrazı gerekmektedir. 1.1. Bireysel Sistem Aboneliklerde; 1.1.1. Bütün abonelik işlemleri mülk sahibinin kendisi veya resmi vekili tarafından yapılır. Resmi vekâlet Noter veya Konsolosluklar tarafından verilebilir. 1.1.2. Bina kaydı alınmamış yeni bina kayıtlarında Yapım ve İşletme Müdürlüğü’nden abone olabilir yazısı istenecek ve Yapım ve İşletme Müdürlüğü’nün onay imzası aranacaktır. Yapım ve İşletme Müdürlüğü’nün onayı olmayan yeni kayıtlar kabul edilmeyecektir. 1.2. Bireysel Sistem Aboneliklerde gereken belgeler; 1.2.1. Tapu sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi, 1.2.2. Tapu fotokopisi, 1.2.3. Apartman 8 ve üzeri daireden oluşuyorsa noter tasdikli karar defterine %51 oy çokluğu ile alınmış apartman kararının fotokopisi, daire sayısı 7 ve altındaysa SELÇUK DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. başlıklı yazılmış doğal gaza geçiş kararı niteliğindeki dilekçe, 1.3. Merkezi Sistem Aboneliklerde; Merkezi sistem aboneliklerde mülk sahipleri noter tasdikli apartman karar defterine yöneticilerini doğal gaz işlemlerini yaptırmaya vekil atayacak ve ilgili kişiye nüfus cüzdan ve tapu fotokopilerini vereceklerdir. Yönetici apartman sakinleri adına ilgili evraklarla birlikte abonelik bedelini yatırarak doğal gaz abonelik işlemlerini tamamlayacaktır. 1.4. Ticari Abonelik İşlemlerinde; Ticari abonelik işlemlerinde gereken belgeler; İlgili mülkün tapu kaydı ticarethane üzerine kayıtlı ise, 1.4.1. Ticarethanenin tapu fotokopisi, 1.4.2. Ticarethanenin şirket olması halinde imza sirküsü ve ticaret sicil gazetesinin nüshası, 1.4.3. Vergi levhasının onaylı fotokopisi, 1.4.4. Ticaret sicil kaydı, 1.4.5. Tapu sahibinin nüfus cüzdan fotokopisi, 1.4.6. Tapu (ticarethane) sahibi işlemlerini kendisi yaptıramayacaksa noterden bir kişiye doğal gaz işlemlerini yaptırmak üzere vekâlet verecek ve bu kişi ilgili evraklara kendi nüfus cüzdanı fotokopisini de ekleyerek doğal gaz abonelik işlemlerini yaptıracaktır. 1.4.7. Ticarethane şahıs üzerine kayıtlı ise, 1.2. madde hükümleri uygulanacaktır. 2. BAĞLANTI SÖZLEŞMESİNİN TAMAMLANMASI ve TAKİBİ Yönetim kurulu takriri esas alınarak belirlenecek 2009 yatırım programına ait bağlantı sözleşmesi kabulü, duyuru panosunda ve internet sitesinde ilan edilen güzergahlardan yapılacaktır. 2009 yatırım programına dâhil olan güzergâhların tam listesi ve bağlantı sözleşmesi kabul tarih aralığı mahalli gazete ilanı ile de ayrıca tebliğ edilecektir. 3. BAĞLANTI BEDELİNİN ÖDENMESİ Bağlantı sözleşmesi sayısı, tam ve eksiksiz olarak, yukarıdaki listeye göre tamamlandıktan sonra; Abone bedeli brüt alanı 200 m²'ye kadar olan yerler için 180,00.-USD+KDV karşılığı TL, 200 m²'nin üstündeki her 100 m² için ilave 150,00.-USD+KDV karşılığı TL'dir. Alt yapı faaliyetleri ve doğal gaz kullanım sürecinde tarafımıza gösterilen ilgi ve alakaya şükranlarımızı sunarım.

2009 yılı Yatırım Planı Görüntüle
Diğer Duyurular
Bağlantı ve abonelik işlemleri ile proje onay, kontrolörlük, test ve işletmeye alma bedelleri hk, 12/31/2018
Sertifikalı firmalar hk, 12/31/2018
2019 yılı sertifika bedelleri hk, 12/31/2018
2018 Yatırım Programı hk. 4/20/2018
2018 yılı sertifika bedelleri hk, 1/26/2018
2018 yılı bağlantı ve hizmet bedelleri hk, 12/30/2017
Sn.Yılmaz KOLSAN Vekalet duyurusu hk, 8/29/2017
Kurban Bayramı Resmi Tatil Duyurusu hk, 8/24/2017
30 Ağustos Zafer Bayramı Resmi Tatil Duyurusu hk, 8/24/2017
Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatili hk, 7/14/2017
Ramazan Bayramı Tatil Duyurusu hk, 6/24/2017
19 Mayıs Resmi Tatil Duyurusu hk, 5/22/2017
1 Mayıs Resmi Tatil Duyurusu hk, 4/29/2017
Online işlemler hk, 3/4/2017
EPDK 2017 yılı sertifika tarifeleri hk, 1/16/2017
2017 yılı proje onay bedelleri hk, 1/3/2017
2017 yılı bağlantı tarifeleri hk, 12/31/2016
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tatil duyurusu hk, 10/25/2016
30 Ağustos Zafer Bayramı Resmi Tatil duyurusu hk, 8/29/2016
19 Mayıs Resmi Tatil Duyurusu hk, 5/18/2016
23 Nisan resmi tatili duyurusu hk, 4/21/2016
SelÇukGAZ Bağlantı bedelleri hk, 12/31/2015
2016 Yılbaşı resmi tatil duyurusu hk, 12/29/2015
2016 yılı Proje Onay, Kontrolörlük, Test ve İşletmeye Alma bedelleri hk, 12/29/2015
2016 Sertifika bedelleri hk, 12/29/2015
Sn.Yılmaz KOLSAN vekalet duyurusu hk, 8/31/2015
Sn.Yılmaz KOLSAN vekalet duyurusu hk, 8/4/2015
Sn.Yılmaz KOLSAN vekalet duyurusu hk, 5/25/2015
19 Mayıs Resmi Tatil Duyurusu hk, 5/18/2015
1 Mayıs tatil duyurusu hk, 4/27/2015
23 Nisan resmi tatili hk, 4/22/2015
2015 Yılı Yatırım programı hk, 4/3/2015
Yaz saati uygulaması hk, 3/26/2015
Doğal Gaz İç Tesisat Teknik Şartnamesi revizyonu hk, 3/12/2015
2015 yılı sertifika bedelleri hk, 1/5/2015
Yılbaşı resmi tatil duyurusu hk, 12/31/2014
Genel Müdürlük Makamı vekalet duyurusu hk, 12/17/2014
2015 yılı bağlantı bedelleri hk, 12/17/2014
Sn.Kenan ŞARA vekalet duyurusu hk, 12/8/2014
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tatil duyurusu hk, 10/25/2014
SelÇukGAZ Yaz saati uygulamasının sona ermesi hk, 10/22/2014
Kurban Bayramı tatil duyurusu hk, 9/30/2014
Ondüleli Bükülebilir Doğal Gaz Hortum Kullanım Talimatı hk, 9/8/2014
Zafer Bayramı tatil duyurusu hk, 8/29/2014
Ramazan Bayramı duyurusu hk, 7/25/2014
2014 yılı Ramazan-ı Şerif süresince mesai saati uygulaması hk, 6/28/2014
19 Mayıs Resmi Tatil duyurusu hk, 5/17/2014
1 Mayıs Tatil duyurusu hk, 4/30/2014
Genel Müdürlük makamı görev değişikliği hk, 4/25/2014
SelÇukGAZ 2014 yılı yatırım programı hk, 4/18/2014
Yaz saati uygulaması hk, 3/27/2014
Kaşe değişikliği hk, 2/3/2014
2014 Yılı Bağlantı ve Abonelik Bedelleri hk, 12/31/2013
EPDK tarafından belirlenen 2014 yılı proje onay bedelleri hk, 12/31/2013
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tatili hk, 10/23/2013
21.10.2013 tarihi itibariyle bildirim belgelerinin kullanımı hk, 10/11/2013
Kurban Bayramı tatil duyurusu hk, 10/7/2013
Mesai saatlerimiz hk, 5/6/2011
SelÇukGAZ, Brüt alan uygulaması hk, 9/23/2013
30 Ağustos Zafer Bayramı Duyurusu hk, 8/27/2013
Ramazan Bayramı tatili duyurusu hk, 8/2/2013
1 Mayıs resmi tatil duyurusu hk, 4/30/2013
23 Nisan tatil duyurusu hk, 4/19/2013
Yaz dönemi kılık kıyafet uygulaması hk, 4/6/2013
Yaz saati uygulaması hk, 3/27/2013
Bina inşaat ruhsat başvurusu hk, 3/14/2013
Çumra 2013 yılı yatırım programı hk, 3/12/2013
Seydişehir 2013 yılı yatırım programı hk, 3/12/2013
Serbest tüketici listesi hk, 1/16/2013
Yeni tip regülatör bağlantıları hk, 1/16/2013
Topraklama ölçümü hk, 1/16/2013
Bağlantı, abonelik ve açma kapama bedelleri hk, 1/10/2013
187 Doğal Gaz Acil araçları tepe lambası kullanımı hk, 12/28/2012
Yılbaşı resmi tatil duyurusu 12/28/2012
İç tesisat proje onay ve tesisat kontrol bedelleri hk, 12/28/2012
İleri saat uygulamasının sona ermesi hk, 10/19/2012
Kurban Bayramı ve Cumhuriyet Bayramı tatili hk, 10/19/2012
Yatırım Programı hk, 9/26/2012
Sn.Eyüp Mustafa ÖZTÜRK'ün Proje Müdürü sıfatı ile atanması hk, 8/14/2012
Çumra 2012 yılı yatırım programı hk, 4/16/2012
Seydişehir 2012 yılı yatırım programı hk, 4/16/2012
EPDK tarafından belirlenen 2012 yılı proje onay bedelleri hk, 1/3/2012
EPDK tarafından belirlenen 2012 yılı sertifika bedelleri hk, 1/3/2012
EPDK tarafından belirlenen 2012 yılı bağlantı tarifeleri hk, 1/3/2012
Bağlantı işlemi kabulü hk, 1/4/2012
İş akdi fesih bildirimi hk, 1/3/2012
Doğal gazı güvenli ve verimli kullanalım 1/3/2012
Güvence bedeli hk. 1/3/2012
Bağlantı bedeli hk. 1/3/2012
Bağlantı sözleşmesinde istenilen evraklar hk. 1/3/2012
Abonelik sözleşmesinde istenilen evraklar hk. 1/3/2012
Servis kutusu bağlantıları hk, 1/3/2012
Bağlantı sözleşmesi hk, 1/3/2012
Bağlantı ve abonelik işlem süreci hk, 1/3/2012
Bağlantı sözleşmesi ve proje işlemleri hk, 1/3/2012
Sertifika başvurusu yapacak firmalar hk, 1/3/2012
Seydişehir ve Çumra’ya Doğal Gaz Hayırlı Olsun 1/3/2012
Güvence ve Sayaç açma-kapama bedelleri hk, 1/3/2012
 
 
Copyright © 2014 Selçuk Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. - Gizlilik Sözleşmesi
Hızlı Erişim Menüsü