Mavi Doğa Yeşil Sarı Ekonomik Güvenli
ANA SAYFA KURUMSAL ABONELİK İÇ TESİSAT DOĞAL GAZ İLETİŞİM
KURUMSAL
SelÇukGAZ Hakkında
Bilgi Toplumu Hizmetleri
Kişisel Verilerin Korunması
Sözleşmeler
Organizasyon Şeması
Kurumsal Çalışma İlkelerimiz
Doğal Gaza Kavuşma Gerçeği
Sosyal Sorumluluk
SelÇukGAZ ve ÇEVRE
İnsan Kaynakları
Tanıtım Faaliyetlerimiz
Fotoğraf Galerisi
Basında SelÇukGAZ
Bilgi Edinme
Linkler
Belgeler
Kurumsal Dökümanlar
Gizlilik Sözleşmesi
İletişim
SelÇukGAZ HAKKINDA
SelÇukGAZ, Seydişehir ve Çumra ilçelerinin doğal gaz ihtiyacını karşılamaya yönelik yatırım ve işletme çalışmalarını gerçekleştirmek, konut ve sanayi şebekelerinde doğal gaz kullanımını sağlamak amacıyla Cengiz Holding bünyesinde kurulmuştur. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 22.11.2007 tarih ve DAG/1383-6/167 sayılı karar ile Seydişehir ve Çumra şehirlerinden oluşan dağıtım bölgesinde doğal gaz dağıtım faaliyeti yapmak üzere yetkilendirilmiştir.
 
MİSYONUMUZ
Dağıtım faaliyetlerinde ileri teknoloji kullanarak; temiz, konforlu ve ekonomik enerji olan doğal gazı Seydişehir ve Çumra halkının hizmetine güvenli bir şekilde sunmaktır.
VİZYONUMUZ
Doğal gaz dağıtım faaliyetlerinde sektörde örnek teşkil edecek şekilde yer almaktır.
KALİTE POLİTİKAMIZ

Kuruluş amacımıza uygun olarak, misyon ve vizyonlarımızı gerçekleştirebilmek ve kaliteli hizmet sunmak için;

 • Tüm yönetim sistemleri ve yasal şartlara uymayı,
 • Sistemi daha etkin kılmak için tüm çalışanların katılımı ile sürekli geliştirmeyi, iyileştirmeyi,
 • Hedeflerimiz doğrultusunda çalışmayı ve hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için ilgili süreçleri izlemeyi,
 • Tüm faaliyetlerimizde sağlıklı bir iletişim sağlamayı ve izlenebilirliği artırmayı,
 • Hedeflerimizi gerçekleştirmek ve ihtiyaçları karşılayabilmek için sistemi sürekli gözden geçirmeyi,
 • Müşteri odaklı çalışarak, müşteri memnuniyetini artırmak ve müşteri beklentilerinin ötesine geçmeyi,
 • Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin hesap verilebilir düzeyde takip edilip raporlanması ve risk bazlı proses yaklaşımı prensibinin kurum kültürü olarak benimsenmesini,
  ve bunları tüm çalışanlarımızın katılımı ile sağlamayı taahhüt ederiz.
 

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Kuruluş amacımıza uygun olarak, temiz ve çevresi olan doğal gazın kullanımı yaygınlaştırma için;

 • Tüm faaliyetlerimizde, çevre boyutlarımız ile alakalı yasal ve diğer şartlara uymayı,
 • Çevre ile alakalı faaliyetlerimizi sürekli izlemeyi ve iyileştirmeyi, bunları gerçekleştirmek için gerekli kaynağı ayırmayı,
 • Çevresel atıklarımızı azaltmak için gerekli tedbirleri almayı ve oluşan atıkları uygun metotlar ile bertaraf etmeyi,
 • Doğal kaynakları verimli bir şekilde kullanmayı,
 • Amaç ve hedeflerimizi sürekli olarak gözden geçirmeyi ve iyileştirmeyi,
 • Kaza ve acil durum tedbirlerini planlamayı ve uymayı,
  ve bunları tüm çalışanlarımızın katılımı ile sağlamayı taahhüt ederiz.
 

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Kuruluş amacımıza uygun olarak, Seydişehir ve Çumra halkına doğal gaz arzını kesintisiz ve emniyetli bir şekilde sunmak için;

 • İş sağlığı ve güvenliği ile alakalı tüm yasal ve diğer şartlara uymayı,
 • Faaliyetlerimiz ile alakalı riskleri belirlemeyi, bu riskleri sürekli olarak gözden geçirmeyi ve bu riskleri azaltmak için sürekli iyileştirme yapmayı,
 • Çalışanlarımızın ve diğer tüm paydaşlarımızın sağlığını korumayı, çalışma ortamlarını bu amaçla düzenlemeyi ve onları bilinçlendirmeyi,
 • Acil eylem planlarını oluşturmayı ve gözden geçirmeyi,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile alakalı yeterli kaynağı ayırmayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği yaklaşımımızı düzenli olarak gözden geçirmeyi,
  ve bunları tüm çalışanlarımızın katılımı ile sağlamayı taahhüt ederiz.
 

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ


Doğal gaz dağıtım faaliyetlerinde, bilgi güvenliği yönetim sistemi şartlarına uyarak şirketimizin prestijinin ve farkındalığın artırılması, risklerin sınırlandırılması, tüm tarafların bilgi varlıklarının gizliliğinin, bütünselliğinin ve erişebilirliğinin sağlanması ile etkinliği sürekli iyileştirerek, yasal şartlar çerçevesinde tüm çalışanlarımız ve paydaşlarımız katılımını sağlamaktadır.
 
 
 
Copyright © 2014 Selçuk Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. - Gizlilik Sözleşmesi
Hızlı Erişim Menüsü