Mavi Doğa Yeşil Sarı Ekonomik Güvenli
ANA SAYFA KURUMSAL ABONELİK İÇ TESİSAT DOĞAL GAZ İLETİŞİM
İÇ TESİSAT
Yetkili Firmalarımız
Yetkili Periyodik Kontrol Firmaları
Yetkili Firma Memnuniyet Anketi
Yetkin Topraklama Firmaları
Kanun ve Yönetmelikler
İç Tesisat Bedelleri
İç Tesisat Şartnamesi
Sevkiyat Kontrol Merkezi Usul ve Esaslari
Deprem Vanasi Montaj Kuralları
Doğal Gaz Alarm Sistemleri
Yakıcı Cihazlar
Kazan Daireleri
Ürün Vize İşlemleri
Kazı Kontrol Talep Formu
Yetkili Firma Girişi
İÇ TESİSAT > Yakıcı Cihazlar
DOĞAL GAZ YAKICI CİHAZ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ ve CİHAZLARDA KULLANILAN EMNİYET SİSTEMLERİ NELERDİR?

Cihaz alınırken şu hususlara dikkat edilmelidir:
1.
 Öncelikle bir Makine Mühendisi'ne baca ve cihaz konulacak ortam kontrol ettirilip ortamın durumuna uygun cihaz tipleri öğrenilmelidir.
2. Araştırma yapılarak bütün firmaların kombi cihazları ile ilgili yetkililerinden veya bayilerinden tatmin edici bilgiler alınarak cihazlar tanınmalıdır.
3. Kombi cihazı yurt içi ve yurt dışından kalite belgesine haiz olmalıdır.
4. Kombi almaya karar verdiğinizde firmaların satış sonrası hizmetleri araştırılmalı, servis ağının iyi ve yaygın olmasına dikkat edilmelidir.
5. Yanma ve yakıt tasarruf sistemlerini incelenmelidir. Tasarruflu cihazı seçmeye özen gösterilmelidir.
6. Cihaz çalışır halde iken görmeye gayret edilmeli, konfor ve çalışma durumu hakkında bilgi edinilmelidir.
7. Cihazın tipine ve kapasitesine mutlaka dairenizi incelettirerek karar verilmelidir.
8. Sistemde su eksilmesine karşı, gaz sistemini stop eden bir emniyet sistemi olmalıdır.
9. Cihaz yetkili firmadan alınarak mutlaka yetkili servise monte ettirilmelidir. Yetkili servisler bu konuda özel olarak eğitilmişlerdir. Yetkili
servisler olabilecek montaj hataları mevcut ise gidermekle yükümlüdürler. Aksi takdirde her marka cihazın montajında dikkat edilecek birkaç püf noktanın ihmalinde hem sistem hem de cihazda maliyeti çok fazla olabilecek arızalar meydana gelecektir. Bu konuya dikkat edilmelidir.
10.Yetkili bayiinin cihaz ve doğal gaz uygulaması hakkındaki bilgi ve tecrübesinin yeterliliğine dikkat edilmelidir. Firma yetkilisi ve ustalarının sertifikalı olup olmadığına bakılmalıdır.
11. Firmanın yetkili servisleri dışında kesinlikle cihazlara müdahale ettirilmemelidir.
12. Bacalı cihazlarda mutlaka baca sensörü olan cihaz kullanılmalı, baca çekiş yapmaz ise cihaz kendiliğinden gazı kesmelidir. Böylece baca gazından zehirlenmeler önlenmiş olur.
13. Cihazda olabilecek maksimum sayıda emniyet sistemi bulunmalıdır.

 
Cihazlarda kullanılan emniyet sistemleri:
 Kombilerde kullanılan emniyet sistemleri değişiklik arz etmesine karşılık genelde şu emniyet sistemleri bulunur.
Hava emiş emniyeti: Hermetik tiplerde bulunur. Yeterli hava emişi olmaz ise cihazı kapatır.
Baca sensörü: Bacalı tiplerde bulunur, baca çekişi yeterli değilse kombiyi durdurur, otomatik resetlidir.
Alev sönme emniyeti: Alevin sönmesi durumunda gazı keser, cihazı emniyete alır.
Emniyet termostatı: Kalorifer suyu sıcaklığı, emniyet değerini geçerse cihazın çalışmasını durdurur.
Emniyet ventili: Kalorifer hattında aşırı basınca karşı koruma sağlar.
Donma emniyeti: Elektrik ve gaz beslemesi olduğu durumlarda, tesisat suyu sıcaklığı 5 oC 'nin altında ise cihazı otomatik devreye alır.
Otomatik by-pass tertibatı: Isıtma tesisatındaki bir miktar suyun cihaz içinde sirküle olmasını sağlar.
Pompa ve üç yollu vana anti-blokaj sistemi: Elektrik bağlantısı olduğu müddetçe, her 24 saatte bir pompa ve üç yollu vanayı
çalıştırarak sıkışmaya engel olur.
Filtre sistemi: Elektro manyetik uyumluluğu sağlayan filtreleme sistemi.
Kombilerde bulunan bu emniyet sistemleri dışında doğal gaz emniyet sistemleri var mıdır? Doğal gaz sistemlerinde kullanılan cihazların yapısında yer alan emniyet cihaz ve sistemlerinin (baca termostadı, limit termostatı, emniyet ventili, hava presostatı, su basınç anahtarı, alev kontrolü, hava emiş kontrolü gibi) dışında kullanılan doğal gaz emniyet sistemleri de mevcuttur. Bunlar;
Gaz kaçağı dedektörü: Gaz dedektörleri cihazların kullanıldığı mahallerde tavana yakın yerlere monte edilirler ve gaz kaçağını tespit için kullanılırlar.
Sesli ve ışıklı alarmlar: Gaz kaçağı meydana gelince sesli ve/veya ışıklı alarm verirler.
Kontrol sistemli dedantörler: Dedantör gaz kaçağını hissedince çalışan doğal gaz cihazının, örneğin brülörün çalışmasını durdurur, gaz tesisatı üzerindeki selonoid vanayı kapatır, gaz tesisatı üzerindeki bir kontrol vanasının servomotorunu çalıştırarak gaz devresini keser.
Emniyet selonoidi: Brülör devresinde regülatör sonrası kullanılır. Regülatörden istenilen basınçtan yüksek basınçta gaz geçerse gaz akışını keser.

 
 
Copyright © 2014 Selçuk Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. - Gizlilik Sözleşmesi
Hızlı Erişim Menüsü