Mavi Doğa Yeşil Sarı Ekonomik Güvenli
ANA SAYFA KURUMSAL ABONELİK İÇ TESİSAT DOĞAL GAZ İLETİŞİM
İÇ TESİSAT
Yetkili Firmalarımız
Yetkili Periyodik Kontrol Firmaları
Yetkili Firma Memnuniyet Anketi
Yetkin Topraklama Firmaları
Kanun ve Yönetmelikler
İç Tesisat Bedelleri
İç Tesisat Şartnamesi
Sevkiyat Kontrol Merkezi Usul ve Esaslari
Deprem Vanasi Montaj Kuralları
Doğal Gaz Alarm Sistemleri
Yakıcı Cihazlar
Kazan Daireleri
Ürün Vize İşlemleri
Kazı Kontrol Talep Formu
Yetkili Firma Girişi
İÇ TESİSAT > Sertifika Vize Yenileme İşlemleri

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinin 11.maddesinin k bendinde; "Vize süresi, geçerlilik tarihinden itibaren, yapım ve hizmet sertifikası için üç yıl, iç tesisat ve servis hatları sertifikası için bir yıldır. Kurum ve dağıtım şirketine yapılan vize başvuruları en geç onbeş gün içinde değerlendirilir. İlgili mevzuata uygun olarak yapılmadığı tespit edilen vize başvurularındaki eksiklik veya yanlışlıklar tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde giderilmediği takdirde başvuru yapılmamış sayılır ve başvuru evrakı iade edilir.

Vize yaptırmayan sertifika sahibi, faaliyetine vize yaptırıncaya kadar devam edemez. Vizesiz faaliyette bulunan sertifika sahipleri hakkında Kanunun  9 uncu maddesinde öngörülen yaptırımlar uygulanır." hükmü bulunmaktadır.

Bu meyanda, yetkili firmalarımızın vize tarihinden 15 gün öncesinde vize yenileme başvurusunda bulunması gerekmektedir.

İç tesisat ve servis hatları sertifikası vize yenileme işlemleri için aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin SelÇukGAZ Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.ne sunulması gerekmektedir.

 

 

 
Sertifika Vize Başvuru Dilekçesi
İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası Vize Başvurusunda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler
 
 
Copyright © 2014 Selçuk Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. - Gizlilik Sözleşmesi
Hızlı Erişim Menüsü