Mavi Doğa Yeşil Sarı Ekonomik Güvenli
ANA SAYFA KURUMSAL ABONELİK İÇ TESİSAT DOĞAL GAZ İLETİŞİM
İÇ TESİSAT
Yetkili Firmalarımız
Yetkili Periyodik Kontrol Firmaları
Yetkili Firma Memnuniyet Anketi
Yetkin Topraklama Firmaları
Kanun ve Yönetmelikler
İç Tesisat Bedelleri
İç Tesisat Şartnamesi
Sevkiyat Kontrol Merkezi Usul ve Esaslari
Deprem Vanasi Montaj Kuralları
Doğal Gaz Alarm Sistemleri
Yakıcı Cihazlar
Kazan Daireleri
Ürün Vize İşlemleri
Kazı Kontrol Talep Formu
Yetkili Firma Girişi
İÇ TESİSAT > Deprem Vanası Montaj Kuralları
Bu tür gaz kesme tertibatı (mekanik ve/veya elektromekanik) bina dışına yerleştirilmelidir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda SelÇukGAZ'ın onayı alınmalıdır. 

Elektro-mekanik tipteki cihazlar için algılama tertibatı (kontrol paneli) bina içine, gaz kesme tertibatı (selenoid vana) ise bina dışındaki tesisat bölümüne monte edilecektir.

Cihazın kablolama, gaz kesme ve ayar mekanizmaları, yetkisiz kişilerin müdahale etmesine karşı korunmuş, muhafaza altına alınmış olmalıdır.

Cihaz, algılama tertibatının algıladığı sismik hareket sonucu gazı kestikten sonra, tesisata gazın tekrar verilebilmesi, ancak el ile yeniden kurma işleminden sonra mümkün olmalıdır. Bu el ile yeniden kurma işlemi, sadece yetkili gaz dağıtım şirketi tarafından yapılabilmelidir.
Doğal gaz tesisatına vidalı bağlantı yapılması halinde, boru vida dişleri TS 61-210'a uygun olmalıdır. Flanşlı bağlantı yapılacağı zaman flanşlar; TS EN 7005–1, TS EN 7005–2 ve TS EN 7005-3'e uygun olmalıdır.

Elektromekanik sistemle beraber kullanılacak selenoid vanalar; ANSI Z21.21.1995 veya eşdeğer standarda uygun olmalıdır.
Elektromekanik sistemlerde; depremi algılayarak sinyal üreten ünite ile solenoid vana arasındaki elektrik kablosunda bir kopma veya temassızlık olması halinde, durumu gösterecek bir uyarı sistemi olmalıdır.

Elektromekanik sistem, koruyucu bir metal muhafaza paneli içine monte edilmelidir.

Cihazın üretici/ithalatçı firmaca yetkilendirilmiş, SelÇukGAZ onayı verilmiş firma tarafından tesis edilmesi ve uygunluk raporu düzenlenmesi gerekir.

Kontrol paneli ve selenoid vana, projede belirtilen tip ve modelde olmalıdır.

Kontrol paneli ve selenoid vana arasındaki elektrik bağlantısının uzunluğu 20m'yi geçmemelidir. Bu bağlantının klemensler ile düzgün bir şekilde yapılmasına dikkat edilmelidir.

Kontrol paneli elektrik beslemesi buattan yapılmalıdır.

Kontrol paneli; binanın deprem sırasında maruz kalacağı sismik hareketi algılayacak şekilde rijit olarak tespit edilmeli, bu amaçla bina kolon ve/veya kirişleri haricinde bir yer kullanılmamalıdır. Aynı zamanda cihazın; binada, tesiste yaşayan ya da çalışanlar tarafından sesli ve ışıklı uyarıları fark edebilecek şekilde montajı yapılmalıdır.

Kontrol esnasında; test butonu ile cihazın kapama yaptığı kontrol edilmeli, ardından sistem tekrar kurulmalıdır.
Cihaz üzerindeki işaretlemelerde kullanılacak bütün metaller paslanmaz olmalıdır.

Kontrol paneli üzerinde; bilgi levhası ve cihaz etiketi yer almalıdır. Bu kısımdaki cihaz markası ve seri numarası, imalatçı-ithalatçı firma adı adresi, cihaz model, no, işaretlemeler, anma basınç değeri, gaz akış yönü, standarda uygun deneyleri yapan kuruluşun sembolü, standart no, gaz açma ekibi tarafından kontrol edilebilmelidir.

Cihazın montajını yapan ve devreye alan yetkili servisin doldurmuş olduğu uygunluk belgesi gaz açılışı esnasında SelÇukGAZ'a teslim edilmelidir. Uygunluk raporu ibraz edilemeyen ve tesisat kontrolü esnasında uygunluğu test edilemeyen cihazlara ait kolon tesisatlarına doğal gaz arzı sağlanamaz.

Cihazın garanti süresi en az 5 yıl olmalıdır.

Garanti süresince her türlü periyodik bakım ve kontrol sorumluğu üretici/ithalatçı firmaya, bu sürenin bitiminden sonraki işlemlerin sorumluluğu doğal gaz kullanım sözleşmesi imzalamış Abone'ye aittir.
 
 
Copyright © 2014 Selçuk Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. - Gizlilik Sözleşmesi
Hızlı Erişim Menüsü