Mavi Doğa Yeşil Sarı Ekonomik Güvenli
ANA SAYFA KURUMSAL ABONELİK İÇ TESİSAT DOĞAL GAZ İLETİŞİM
DOĞAL GAZ
10 Soruda Doğal Gaz
Güvenli Kullanım İçin
Güvenli Doğal Gaz Kullanım Uyarıları
Kış Öncesi Verimli Doğal Gaz Kullanımı
Türkiye'de ve Dünya'da Doğal Gaz
Ekonomik Kullanım İçin
Bilgilendirme Rehberi
Bunları Biliyor Musunuz?
Memnuniyet Anketi
Talep ve Şikayet Başvuru Sistemi
Sık Sorulan Sorular
SIK SORULAN SORULAR
Abonelik için neler gerekli?
A. Bireysel Sistem Aboneliklerde;
Bütün abonelik işlemleri mülk sahibinin kendisi veya resmi vekili tarafından yaptırılır.

Gereken belgeler;
1. Tapu sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi
2. Tapu fotokopisi
3. Apartman 8 ve üzeri daireden oluşuyorsa noter tasdikli karar defterine % 51 oy çokluğu ile alınmış apartman kararının fotokopisi, daire sayısı 7 ve altındaysa SELÇUK DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. başlıklı yazılmış doğal gaza geçiş kararı niteliğindeki dilekçe
Not: Bütün işlemlerde kişinin T.C.Kimlik Numarası ve Vergi Numarası gerekmektedir.

B. Merkezi Sistem Aboneliklerinde;
Merkezi  sistem  aboneliklerinde  mülk  sahipleri  noter  tasdikli  apartman  karar  defterine  yöneticilerini  doğal  gaz  işlemlerini yaptırmaya vekil atayacak ve ilgili kişiye nüfus cüzdan ve tapu fotokopilerini vereceklerdir. Yönetici apartman sakinleri adına ilgili evraklarla birlikte abonelik bedelini yatırarak doğal gaz abonelik işlemlerini tamamlayacaktır.

C. Ticari Abonelik İşlemlerinde;
Ticari abonelik işlemlerinde gereken belgeler;
 • Ticarethanenin tapu fotokopisi
 • Ticarethanenin şirket olması halinde imza sirküsü ve ticaret sicil gazetesinin ilgili nüshası
 • Vergi levhası
 • Ticaret sicil kaydı
 • Tapu sahibinin nüfus cüzdan fotokopisi
 • Tapu ( ticarethane ) sahibi işlemlerini kendisi yaptıramayacaksa noterden bir kişiye doğal gaz işlemlerini yaptırmak üzere vekalet verecek ve bu kişi ilgili evraklara kendi nüfus cüzdanı fotokopisini de ekleyerek doğal gaz abonelik işlemlerini yaptıracaktır.
Not: Abone bedeli brüt alanı 200 m²'ye kadar olan yerler için 594,00.-TL+KDV, 200 m²'nin üstündeki her 100 m² için ilave 516,00.-TL+KDV'dir. Sözleşmeden doğan damga vergisi ayrıca ilave edilmektedir.

Güvence bedeli yatırırken hangi belgeler gerekli?

Kullanım sözleşmesi sırasında bireysel sistemlerde;

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Kullanıcı kiracıysa kira kontratı

Merkezi sistemlerde;

 • % 51 oy çokluğu ile yöneticiye verilen sözleşme yapma yetkisini gösterir karar fotokopisi
 • Sözleşme yapacak yetkili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Merkezi sisteme dahil kullanıcıların, nüfus cüzdanı fotokopileri ve kiracılar varsa kira kontratları gerekmektedir.

Güvence bedelleri EPDK tarafından her yılbaşında yönetmeliklerle belirlenir.

2019 yılı için geçerli olan güvence bedeli tutarları;

Kombi için : 510,00.-TL/adet
Soba için : 455,00.-TL/konut
Merkezi sistem için : 455,00.-TLxBBS
Ocak :   27,00.-TL
Şofben :   55,00.-TL
Kombi + Ocak : 537,00.-TL
Ocak + Şofben :    82,00.-TL
   
Açma-Kapama bedeli :   24,00.-TL+KDV/adet

Sözleşmeden doğan damga vergisi ayrıca ilave edilmektedir.

Dubleks evime ayrı ayrı abone olabilir miyim?
Abonelik işlemleri tapuya göre yapılmaktadır. Ancak dubleks meskeninizde tadilat yaparak, iki ayrı bağımsız bölüm haline getirdiyseniz ayrı ayrı abonelik yaptırabilirsiniz.
Tapum yoksa nasıl abone olabilirim?
tapunuz yoksa ilgili şehrin Tapu Kadastro Müdürlüğü'nden oturulan binanın kaydı alınır veya arsa tapusu üzerinden işlemler yapılır.

Arsa tapusu üzerinden yapılan işlemlerde elektrik ve su faturası ile belediyeye yatırılan emlak vergisi dekontu da getirilmelidir.
Müteahhit olarak yeni inşaatım için nasıl bir yol izlemeliyim?

SelÇukGAZ, yetkili iç tesisat firmalarının projelendirip montajını tamamladığı tesisatlara gaz arzı sağlanmadan boyanmasına, kullanılan malzemelerin kalite kontrolü ve sağlıklı bir test açısından müsaade etmemektedir.

Müteahhit olarak inşa ettiğiniz dairelerin tümü için bağlantı sözleşmesi yapabilir, yetkili bir firmamız aracılığı ile projelendirip ve onaylı projesine göre montajı biten tüm daireleriniz için kendi adınıza abonelik sözleşmesi yaparak gaz arzını sağladıktan sonra yine SelÇukGAZ abone merkezine başvurarak daha önce yaptığınız abonelik sözleşmelerini fesih ederek güvence bedellerinizi geri alabilirsiniz. Böylece tesisatınızın tüm kontrolleri ve testleri tamamlanmış olacağından doğal gaz tesisatlarını ana kolon hatları sarı Ral 1021 olmak üzere daire içlerini uygun renkte yağlı boya ile boyayarak müşterilerinize daha kaliteli bir hizmet sunabilirsiniz.

Tapu sahibi vefat ettiyse nasıl abone olabilirim?
Tapu sahibinin vefatı durumunda veraset intikal belgesi ile varisler abonelik işlemlerini yaptırabilirler.
Varisler birden çoksa aralarında ilgili mülkte doğal gaz kullanımına karşı olmadıklarını gösterir bir dilekçe de hazırlamalıdırlar.
Binada bir tek ben abone olabilir miyim?
Binanızda 8 ve üzeri daire varsa noter tasdikli karar defterinize, 7 ve altında daire varsa dilekçenize %51 oy çoğunluğu ile doğal gaza geçiş kararı alınmış durumda ise ilgili evraklarınızla gelerek sadece siz abone olabilirsiniz.
Doğal gaz abonelik bedeli ne kadar?
Abone bağlantı bedeli abonelik sözleşmesinin yapılması sırasında bir defaya mahsus olmak ve iade edilmemek üzere tahsil edilir.
Abone bağlantı bedeli abone olunacak konutun brüt alanına göre 200 m²'ye kadar 594,00.-TL+KDV, 200 m²'nin üstündeki her 100 m² için ilave 516,00.-TL+KDV'dir. Sözleşmeden doğan damga vergisi ayrıca ilave edilmektedir.
 
 
Copyright © 2014 Selçuk Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. - Gizlilik Sözleşmesi
Hızlı Erişim Menüsü