Mavi Doğa Yeşil Sarı Ekonomik Güvenli
ANA SAYFA KURUMSAL ABONELİK İÇ TESİSAT DOĞAL GAZ İLETİŞİM
KONUT ABONELİĞİ
Serbest Tüketici
Sorunsuz Kullanım İçin
SANAYİ ABONELİĞİ
Abonelik Şartları
Doğal Gaz Satış Tarifesi
SANAYİ ABONELİĞİ > Abonelik Şartları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 28.12.2011 tarih, 3603 sayılı kurul kararı gereği 01.01.2019 tarihi itibariyle şehir içi doğal gaz dağıtım tüzel kişilerinin konut ve ısınma amaçlı doğal gaz kullanan abonelere uyguladığı; Abone bağlantı bedeli: Sayaç dahil, dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına bağlantısı için gereken proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamalarının abone başına düşen payını ifade eden sabit bedeldir. Abone bağlantı bedeline sayaç bağlantı malzemeleri ve sayaç montaj bedelleri dahildir.

Ancak 4646 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel alınmış bir hak, belge, izin ve yetkilendirmeye müsteniden doğal gaz dağıtım faaliyetinde bulunan şehir içi doğal gaz dağıtım tüzel kişilerinin konut ve ısınma amaçlı doğal gaz kullanan abonelere uygulayacağı sayaç dahil abone bağlantı bedeli üst sınırı ilk bağımsız bölüm sayısı (BBS) için 594,00.-TL+KDV olarak tespit edilmiştir.

Bağlantı talebinde bulunulan binadaki daire sayısına göre hesaplanacak BBS; dairenin 200 m² ye kadar brüt alanı için 1 (bir)  alınır, bundan sonraki ilave her 100 m² ye kadar alan için abone bağlantı bedeli 516,00.-TL artırılır.

Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 40.maddesi kapsamında abonelerin yazılı talebi doğrultusunda, dağıtım şirketi tarafından mevcut mekanik sayacın ön ödemeli sayaç ile değiştirilmesi durumunda alınacak bedel 200,00.-TL olarak tespit edilmiştir.  

Mal ve hizmet üretim amaçlı doğal gaz kullanacak abonelere münferit bağlantı yapılacak olması halinde bağlantı, abonenin seçimine bağlı olarak, abone tarafından sertifika sahibi kişilere veya dağıtım şirketlerine yaptırılır. Söz konusu bağlantının abone tarafından dağıtım şirketine yaptırılması halinde, dağıtım şirketinin aboneye uygulayacağı abone bağlantı bedeli; bağlantı ve regülatör sayaç seti bedelleri toplamından oluşur. Abone bağlantı bedeli; bağlantı tipi, mesafe ve regülatör sayaç seti kapasitesine göre hesaplanacak bağlantı maliyetine yüzde 10 ilave edilerek bulunan toplam bedeli geçemez. Talep edilmesi halinde, dağıtım şirketi bağlantı ile ilgili gerçek maliyetlerini onaylı belgelerle ispat etmekle yükümlüdür.

Söz konusu bağlantının abone tarafından sertifika sahibi kişiye yaptırılması halinde, bağlantı ile ilgili vereceği hizmetler için dağıtım şirketinin aboneden alacağı bedel ilk 100 metrelik bağlantı için 516,00.TL+KDV'yi, ilave her metre için 3,20.-TL'yi geçemez.

Şehir içi doğal gaz dağıtım şirketlerinin, ön ödemeli sayaç kullanan müşterileri hariç, diğer müşterilerinden her bir kullanım yerine göre ayrı ayrı tahsil edeceği güvence bedeli üst sınırı, abonenin kullanım yerlerine göre; kombi için 510,00.-TL/adet, soba için 455,00.-TL/konut, merkezi sistem için 455,00.-TL/BBS, ocak için 27,00.-TL, şofben için 55,00.-TL olarak belirlenmiştir.

Mal ve hizmet üretim amaçlı doğal gaz kullanan abonelerden alınacak güvence bedeli için üst sınır, abonenin 2 (iki) aylık maksimum tüketimi karşılığı doğal gaz bedelini geçemez.

2 (iki) aylık maksimum tüketim karşılığı alınacak olan güvence bedeli aşağıdaki şekilde hesaplanır:

GB = (2 x ÇS x ÇG x YCST x BF ) + (K x KS) + (S X SS) + (O X OS) + (Ş X ŞS)

GB, mal ve hizmet üretim amaçlı doğal gaz kullanan abonelerden alınacak güvence bedeli üst sınırını (TL);
ÇS, müşteri ile dağıtım şirketi arasında belirlenen günlük çalışma saatini (saat);
ÇG, müşteri ile dağıtım şirketi arasında belirlenen aylık çalışma gününü (gün);
YCST, müşteri ile dağıtım şirketi arasında belirlenen, kombi, soba, ocak ve şofben hariç yakıcı cihazların ortalama saatlik tüketimlerini (metreküp/saat); 
BF, sözleşmenin imzalandığı ay geçerli olan tüm vergiler dahil perakende doğalgaz satış fiyatını (TL/metreküp);
K, bu maddenin birinci paragrafında kombi için belirlenmiş güvence bedeli tutarını; KS, kombi sayısını;
S, bu maddenin birinci paragrafında soba için belirlenmiş güvence bedeli tutarını; SS, soba sayısını;
O, bu maddenin birinci paragrafında ocak için belirlenmiş güvence bedeli tutarını; OS, ocak sayısını;
Ş, bu maddenin birinci paragrafında şofben için belirlenmiş güvence bedeli tutarını; ŞS, şofben sayısını;
ifade eder.

Şehir içi doğal gaz dağıtım şirketlerinin, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nin 44.maddesine göre doğal gazı kesilerek hizmeti durdurulan müşterilerine uygulayacağı sayaç açma-kapama bedeli üst sınırı, yalnızca sayaç kaparken uygulanmak üzere 24,00.-TL+KDV olarak tespit edilmiştir.
 
 
Copyright © 2014 Selçuk Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. - Gizlilik Sözleşmesi
Hızlı Erişim Menüsü