Mavi Doğa Yeşil Sarı Ekonomik Güvenli
ANA SAYFA KURUMSAL ABONELİK İÇ TESİSAT DOĞAL GAZ İLETİŞİM
KONUT ABONELİĞİ
Serbest Tüketici
Sorunsuz Kullanım İçin
SANAYİ ABONELİĞİ
Abonelik Şartları
Doğal Gaz Satış Tarifesi
KONUT ABONELİĞİ > FATURALANDIRMA > Nasıl Yapılır ?

Mekanik sayaç kullanan abonelerimizin sayaç endeksleri abone bazında bir önceki okuma tarihine göre artı-eksi beş günden fazla sapma olmayacak şekilde, aylık olarak okunur. Doğal gaz satış miktarını son okuma tarihindeki ile bir önceki okuma tarihi arasındaki iki endeksin farkı alınarak ilgili kanun maddesi hükümlerine göre hesaplanır ve tahakkuk bu değer üzerinden yapılır. Doğal gaz kullanım faturaları metreküp ve kWh enerji miktarı bazında aboneye fatura edilir. 

Tüketim faturalarında okuma periyotlarına göre hesaplanacak gün bazında ağırlıklı ortalama perakende satış fiyatı kullanılarak tahakkuk yapılır.

Doğal gaz faturası son ödeme tarihinden en az on gün önce abonenin adresine bırakır.

K katsayısı ile düzeltilen 1 m³ doğal gaz BOTAŞ kontrolünde olan dağıtım şirketine ait ana çıkış istasyonunda doğal gaz analizi yapan gaz kromotograf cihazından elde edilen akış ağırlıklı son otuz günün ortalama üst ısıl değeri ile çarpılır ve enerji değeri Kcal olarak elde edilir.

Elde edilen enerji değeri 860,42 Kcal/kWh'a bölünerek kWh cinsinden tüketim miktarı hesaplanır. Veya aynı enerji değeri doğal gazın referans üst ısıl değeri olan 9.155 Kcal/Sm³'e bölünerek Sm³ cinsinden tüketim değeri hesaplanır.

Faturaya esas perakende satış fiyatı; kWh cinsinden ilk okuma ve son okuma tarihine göre gün ağırlıklı ortalama perakende satış fiyatı bulunarak tüketilen enerji miktarı ile çarpılır ve tüketim bedeli bulunur. Tüketim bedeline %18 KDV eklenerek fatura tahakkuk ettirilir.

Tahmini tüketiminizi hesaplamak için lütfen tıklayınız

Düzeltilmemiş Hacim m³ Doğal gaz sayacının ölçtüğü miktardır
K Katsayısı

Referans değerler esas alınarak ölçüm basıncı, ölçüm sıcaklığı ve doğal gazın sıkıştırılabilirliğine bağlı hesaplanan düzeltme faktörüdür. Bu faktör Meteroroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan değerler doğrultusunda değişkenlik göstermektedir.

Referans değerler esas alınarak ölçüm basıncı, ölçüm sıcaklığı ve doğal gazın sıkıştırılabilirliğine bağlı hesaplanan düzeltme faktörüdür. Bu faktör Meteroroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan değerler doğrultusunda değişkenlik göstermektedir.

md = ms x K
        

               P               Tr                 Zr
K =  ———   x     ———    x     ———
           Pr              T                   Z
 
   

P = Pa + Ps

 

    Burada,
md : Düzeltilmiş hacim (m3),
ms : Sayaçtan ölçülen hacim,
K : Düzeltme katsayısı,
P : Ölçüm basıncı (bar),
Pa : Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden ilgili şehir için alınmış son on yılın ortalama atmosfer basınç değeri (bara),
Pr : Referans şartlardaki basınç (1,01325 bar),
Ps : Sayaç ölçüm basıncı (barg),
T : Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden ilgili şehir için alınmış son on yılın ortalama 75 cm toprak altı sıcaklık değeri,
Tr : Referans şartlardaki sıcaklık (288,15 °K),
Z : Ölçüm şartlarındaki sıkıştırılabilirlik,
Zr : Referans şartlardaki sıkıştırılabilirliktir.
Zr / Z (sıkıştırılabilirlik oranı) = 1 olarak alınır.


Düzeltilmiş Hacim Stdm³ Sayaçtan ölçülen miktarın K katsayısı ile çarpımından elde edilen hacim değeridir.
Üst Isıl Değer Kcal/Stdm³ BOTAŞ kontrolünde olan dağıtım şirketine ait ana çıkış istasyonunda doğal gaz analizi yapan gaz kromotograf cihazından elde edilen akış ağırlıklı son otuz günün ortalama değeridir.
Enerji Kcal Düzeltilmiş hacim değerinin üst ısıl değeri ile çarpımından elde edilen değerdir.
9155 Kcal/Sm³ Doğal gazın referans üst ısıl değeridir.
Faturalandırmaya Esas Tüketim Hacmi Sm³ Enerji değerinin 9.155 Kcal/Sm³'e bölümünden elde edilen hacimdir. 31 Aralık 2002 tarih, 24980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin Perakende Satışlarında Fiili Üst Isıl Değerin Uygulanması Hakkında Tebliğ esas alınmaktadır.
Faturalandırmaya Esas Tüketim Miktarı kWh Enerji değerinin 1 kWh'a karşılıka gelen 860,42 Kcal'ye bölümünden elde edilen değerdir. 31 Aralık 2002 tarih, 24980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin Perakende Satışlarında Fiili Üst Isıl Değerin Uygulanması Hakkında Tebliğ esas alınmaktadır.
BİRİM DÖNÜŞÜMLERİ
1Calori = 4,184 Joule   Kalori; Atmosfer basıncında bir gram suyun sıcaklığını 1 °C artırmak için kullanılan birimdir.
1kWh = 3.600.000 Joule    
1kWh = 3.600.000 Joule/Kcal / 4,18 Joule/Calori = 860421 Calori/kWh = 860,42 Kcal
1Sm³ = 9.155 Kcal    
1Sm³ = 9.155 Kcal/Sm³ / 860,42 Kcal/kWh = 10,64 kWh
 
Perakende Satış Fiyatı  = BOTAŞ alış fiyatı + sistem kullanım bedeli   =          
Sayaçtan Okunan Miktar = 100 m³   =          
Düzeltilmiş Hacim = 100 m³ x = K x 0,99 = 99 Stdm³ (K katsayısı yaklaşık 0,99 olarak alınmış olup, değişkendir)
Enerji Miktarı = 99 Stdm³ x = Üst Isıl Değer x 9.235 Kcal/Stdm³ = 914.265 Kcal (Üst Isıl Değeri yaklaşık 9.235 Kcal/Stdm³ olarak alınmış olup, değişkendir)
Fatura Tüketim Miktarı = 914.265 Kcal / = 860,42 Kcal/kWh        
Tüketim Bedeli = 1.062,58 kWh x = Perakende Satış Fiyatı x 0,05052885 TL/kWh = 53,6909.-TL (Perakende satış fiyatı 0,05052885 TL/kWh alınmış olup, değişkendir)
Tüketim Bedeli = 53,6909.-TL + = KDV    
    
 
 
Copyright © 2014 Selçuk Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. - Gizlilik Sözleşmesi
Hızlı Erişim Menüsü