Mavi Doğa Yeşil Sarı Ekonomik Güvenli
ANA SAYFA KURUMSAL ABONELİK İÇ TESİSAT DOĞAL GAZ İLETİŞİM
KONUT ABONELİĞİ
Serbest Tüketici
Sorunsuz Kullanım İçin
SANAYİ ABONELİĞİ
Abonelik Şartları
Doğal Gaz Satış Tarifesi
KONUT ABONELİĞİ > ABONELİK AŞAMALARI > Kaçak ve Usülsüz Kullanım
Dağıtım sistemine veya sayaca ya da tesisata müdahale edilerek, tüketimin doğru tespit edilmesini engellemek suretiyle, tüketimin eksik veya hatalı ölçülerek ya da hiç ölçülmeden veya yasal şekilde tesis edilmiş sayaçtan geçirilmeden mevzuata aykırı bir şekilde tüketilmesi, kaçak doğal gaz kullanımı olarak kabul edilir.

Kaçak doğal gaz kullanıldığının tespit edilmesi halinde, SelÇukGAZ tarafından tutanak düzenlenir ve kaçak kullanımın engellenmesi için gereken önlemler alınır. SelÇukGAZ, kaçak doğal gaz kullanıldığı tespit edilenlerin doğal gazını keserek Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunur. Kaçak doğal gaz kullanım bedeli, yapılan tespit çerçevesinde, kullanım süresi ve bu süre içerisinde tüketilen doğal gaz miktarı dikkate alınarak SelÇukGAZ tarafından müşteriye tahakkuk ettirilir. 

Usulsüz doğal gaz kullanımında müşterinin;
  • SelÇukGAZ'ın yazılı onayı olmaksızın doğal gaz kullanması
  • SelÇukGAZ'ın yazılı onayı olmaksızın başka bir bağımsız bölüme sayaç üzerinden doğal gaz bağlantısı yapması
  • Kendi adına kullanım sözleşmesi yapmadan daha önce aynı adreste oturan müşteri adına doğal gaz kullanması
  • İç tesisatta onaysız tadilat yaparak doğal gaz kullanması hallerinde SelÇukGAZ tarafından usulsüz doğal gaz kullanımı işlemi yapılır, tutanak düzenlenir ve müşterinin doğal gazı kesilir.
SelÇukGAZ kaçak doğal gaz kullanımının tespiti halinde kaçak doğal gaz kullanım miktarının %200'üne kadar, tekerrürü halinde ise %300'üne kadar "Kaçak Doğal Gaz Kullanım Bedeli" uygulayabilir ve bunu sözleşmelerinde belirtebilir.

SelÇukGAZ usulsüz doğal gaz kullanımının tespitinde, tespitin yapıldığı tarihte geçerli olan sayaç açma-kapama bedelinin 3 katını "Usulsüz Doğal Gaz Kullanım Bedeli" olarak uygulayabilir ve bunu sözleşmelerinde belirtebilir.

Kaçak ve usulsüz doğal gaz kullananların SelÇukGAZ'ın mülkiyetinde bulunan cihaz ve tesislere verdiği zarar ve ziyan rayiç bedel üzerinden kaçak ve usulsüz doğal gaz kullananlardan tahsil edilir. Kaçak doğal gaz kullananlar, tahakkuk ettirilen bedeli ödeme bildiriminde belirtilen son ödeme tarihine kadar ödemekle yükümlüdür.
 
 
Copyright © 2014 Selçuk Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. - Gizlilik Sözleşmesi
Hızlı Erişim Menüsü