Mavi Doğa Yeşil Sarı Ekonomik Güvenli
ANA SAYFA KURUMSAL ABONELİK İÇ TESİSAT DOĞAL GAZ İLETİŞİM
KONUT ABONELİĞİ
Serbest Tüketici
Sorunsuz Kullanım İçin
SANAYİ ABONELİĞİ
Abonelik Şartları
Doğal Gaz Satış Tarifesi
KONUT ABONELİĞİ > ABONELİK AŞAMALARI > Başvuru Şartları
Kapısının önünde doğal gaz servis kutusu olan her bina kendi içinde toplantı yaparak %51 oy çokluğu ile doğal gaza geçiş kararı almalı ve bu kararlarında doğal gazı bireysel mi yoksa merkezi sistem şeklinde mi kullanacaklarını belirtmelidirler. Apartman 8 ve üzeri daireden oluşuyorsa %51 oy çokluğunu noter tasdikli karar defterine, 7 ve altında daireden oluşuyorsa %51 oy çokluğunu SELÇUK DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. başlıklı bir dilekçeye almalıdırlar. Apartmandaki BBS; Bağımsız Birim Sayısına dükkanların dahil edilip edilmeyeceğini apartman yönetimi belirler. Eğer apartman yönetimi noter tasdikli karar defterine, dükkânları kat mülkiyetinden çıkardığına dair bir karar alır ve bunu belediyeye onaylatırsa doğal gaza geçiş kararında dükkan sahiplerinin imzası aranmaz, aksi halde alınacak %51 oy çokluğu kararında dükkan sahiplerinin imzası da gerekmektedir. Mevcut merkezi ısıtmadan, doğal gazlı bireysel sisteme geçecek binalarda inşaat alanının 2.000 m²'yi geçmesi durumunda %100 oy birliği kararı gerekmektedir. 

A. Bireysel Sistem Aboneliklerde;

Bütün abonelik işlemleri mülk sahibinin kendisi veya resmi vekili tarafından yapılır. İşlem esnasında abonelik yapılacak mülkün açık adresinin beyan edilmesi gerekmektedir.

Gereken belgeler;
 • Tapu sahibinin nüfus cüzdanı
 • DASK; Doğal Afet Sigortaları Kurumu Poliçesi
 • Tapu
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi
 • Apartman 8 ve üzeri daireden oluşuyorsa noter tasdikli karar defterine %51 oy çokluğu ile alınmış apartman kararı, daire sayısı 7 ve altındaysa SELÇUK DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. başlıklı yazılmış doğal gaza geçiş kararı niteliğindeki dilekçe
   Dilekçeyi Yükle
Not: Bütün işlemlerde kişinin T.C.Kimlik Numarası ve Vergi Numarasının yanı sıra eğer kat irtifakı yok ise Su Abone Bilgi Formu gerekmektedir.

B. Merkezi Sistem Aboneliklerde;

Merkezi sistem aboneliklerde mülk sahipleri noter tasdikli apartman karar defterine yöneticilerini doğal gaz işlemlerini yaptırmaya vekil atayacak ve ilgili kişiye nüfus cüzdan ve tapu fotokopilerini vereceklerdir. Yönetici apartman sakinleri adına ilgili evraklar ve bina yönetimi adına vergi dairesi, vergi numarası ile birlikte  abonelik bedelini yatırarak doğal gaz abonelik işlemlerini tamamlayacaktır.C. Ticari Abonelik İşlemlerinde; Ticari abonelik işlemlerinde gereken belgeler;
 • Ticarethanenin tapusu
 • Ticarethanenin şirket olması halinde imza sirküsü ve ticaret sicil gazetesinin ilgili nüshası
 • Vergi levhası
 • Ticaret sicil kaydı
 • Tapu sahibinin nüfus cüzdanı
 • Tapu (ticarethane) sahibi işlemlerini kendisi yaptıramayacaksa noterden bir kişiye doğal gaz işlemlerini yaptırmak üzere vekâlet verecek ve bu kişi ilgili evraklara kendi nüfus cüzdanı ile brlikte doğal gaz abonelik işlemlerini yaptıracaktır.
Abone bedeli brüt alanı 200 m²'ye kadar olan yerler için 594,00.-TL+KDV, 200 m²'nin üstündeki her 100 m² için ilave 516,00.-TL+KDV'dir. Sözleşmeden doğan damga vergisi ayrıca ilave edilmektedir.
 
 
Copyright © 2014 Selçuk Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. - Gizlilik Sözleşmesi
Hızlı Erişim Menüsü